Också polis ska få signalspana

FRA-lagen ändras efter bara tre månader

Enligt FRA-lagen som infördes i december får bara regeringen, regeringskansliet och försvaret avlyssna data och teletrafik från utlandet.

Men nu ska polisen åter ges möjlighet att signalspana.

I december förra året infördes lagen som innebär att bara regeringen, regeringskansliet och försvaret har möjlighet att beställa signalspaning av Försvarets radioanstalt (FRA). Enligt lagen saknar svensk polis den möjligheten och polisen har framfört stark kritik mot förbudet.

Mycket viktig fråga

Men nu kan polisen återfå den rätten. En utredning har tillsatts och justitieminister Beatrice Ask säger till Ekot att frågan är mycket viktig för polisen.

– Säkerhetspolisen, till exempel, ska skydda oss mot terroristangrepp och annat. Det finns saker som händer utomlands där man behöver kunna fånga upp information men det är ingen jättelik verksamhet vi talar om, säger Beatrice Ask.

Frågan har redan utretts av den före detta Säpochefen Anders Eriksson men Beatrice Ask tycker inte att den utredningen är tillräckligt grundlig när det gäller vilka alternativ som finns.

Ingen ny diskussion

Därför ska den nya utredningen, som väntas vara klar efter valet i höst, svara på om polisens signalspaning ska ske i en fristående organisation eller genom att en fristående del byggs upp inom FRA, rapporterar Ekot.

Ask tror dock inte att den nya utredningen kommer att leda till en ny diskussion om den personliga integriteten som var fallet när FRA-lagen skulle antas i riksdagen. Hon får medhåll av utredaren Runar Viksten.

– Nej, det tror jag inte. Om vi har tillräckligt bra underlag och gör en ordentlig bedömning så tror jag inte att vi ska behöva ha så svåra diskussioner. Man måste bestämma syftet och man måste ha väldigt starka garantier för rättssäkerheten i det man gör. Min ambition är att vi ska kunna leverera ett sådant förslag när vi har utredningsresultat och annat framme, säger han.

FRA-lagen

Den så kallade FRA-lagen ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att spana på trafik som går i kabel, det vill säga via internet och telefon. Kritikerna menar att det här öppnar för massavlyssning och är ett hot mot den enskildes integritet.

Regeringen har tagit till sig av kritiken och den 14 oktober röstar riksdagen om ändringar av lagen. Bland annat ska det bli tydligare i vilka sammanhang signalspaning ska få användas och bara regering och Försvarsmakt ska få beställa signalspaning.

Oppositionen säger nej och kräver i stället att hela lagen rivs upp och att en ny utredning tillsätts.

Publisert: