Nyheter

Så jobbade spionerna

Av: 

Karin Östman

NYHETER

Registrerade hudfärg och hårfärg Bevakade 1 maj och Pridefestivalen

Amerikanska agenter har systematiskt registrerat personer i Sverige de senaste tio åren.

Spionerna har bland annat bevakat 1 maj-tåg och skrivit noggranna rapporter.

– Hudfärg, ras, hårfärg, längd, allt skulle registreras, säger en tidigare anställd på ambassaden.

Tusentals svenskar kan ha registrerats sedan amerikanerna började sin omfattande registrering 2000.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt att man ens kan ifrågasätta om det har pågått en verksamhet som inte är förenlig med svensk lagstiftning, säger justitieminister Beatrice Ask (M) som fick kännedom om övervakningen sent i fredags.

”Inget åt slumpen”

Aftonbladets källa har arbetat på ambassaden och haft insyn i hur agenter och andra anställda vid ambassaden bedrivit spaning mot till synes vanliga svenskar.

Syftet med registreringen har varit att identifiera terrorhot mot USA:s ambassad i Stockholm.

– Det skrevs flera rapporter varje dag. Allt av-vikande skulle skrivas ner. Det kunde vara en felparkerad bil, någon som tog bilder av ambassaden eller som uppträdde annorlunda. Inget lämnades åt slumpen.

Uniformerad personal gick ronder runt ambassaden och ambassadörens residens, bevakade och samlade information. I den gruppen ingick bland annat en ex-polis från Storbritannien och en ex-militär från USA. Väktarna lämnade sedan informationen vidare till SDU-gruppen (Surveillance Detection Unit).

– Personalen i SDU-gruppen var civila. De skulle smälta in och kunde till exempel gå ut med en hund, dra en barnvagn eller jogga medan de arbetade. De rörde sig på ett större område och bevakade även demonstrationer för att upptäcka eventuella hot mot ambassaden.

Lagrades i databas

Information lagrades sedan i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System). Där kan andra amerikanska myndigheter som FBI och CIA ta del av uppgifterna.

Pride-festivalen, 1 maj-demonstrationer och andra politiska mötet ska enligt källan ha bevakats av agenter som även filmat och fotograferat svenskar. Spionerna var både svenskar och amerikaner.

– Jag vet inte om agenterna liksom i Norge var före detta poliser, men med tanke på den höga kompetensen som finns på ambassaden skulle det inte förvåna mig.

Enligt Beatrice Ask har inga svenska myndigheter haft kännedom om övervakningen. Det var först sedan media avslöjat att USA:s ambassad i Norge övervakat norska medborgare som Säpo tog kontakt med ambassaden i Stockholm.

I går kallades ambassadören till ett möte med kabinettssekreterare Frank Belfrage på UD för att förklara sig.

– Det låter otroligt att svenska myndigheter inte känt till det här. Samarbetet med Säpo var väldigt tätt. Satt det en plastpåse på staketet runt ambassaden var Säpo där direkt, säger Aftonbladets källa.

”Inget olovligt”

En annan uppgiftslämnare säger att den omfattande övervakningen runt ambassaden sker så öppet att det är anmärkningsvärt om inte Säpo anat vidden av den.

– Generellt sett har vi ett tätt samarbete men i det här konkreta fallet har vi inte haft någon information, säger Säpos informationschef Åsa Hedin.

Amerikanska ambassaden i Stockholm bekräftar i ett pressmeddelande att man har en enhet för att ”upptäcka misstänkta aktiviteter” runt ambassaden. Men man förnekar att det rör sig om olovlig övervakning och hemlig underrättelseverksamhet.

Publisert: