”Svenska politiker borde ha känt till det”

Expert: Det här måste redas ut ordentligt

Om USA har bedrivit utåtriktad underrättelseverksamhet i Sverige utan myndigheternas tillåtelse är det spionage, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Men han är tveksam till att svenska politiker inte känt till någonting om detta.

– Det här är en stor sak som måste utredas, säger han.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.
Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Svenska politiker har gjort bort sig – oavsett vad åklagarmyndighetens utredning kan komma att visa.

Om det stämmer att myndigheter och Säpo inte känt till USA:s spionverksamhet i landet har politikerna misslyckat att kontrollera sitt eget rike.

Och om politiker eller Säpo har känt till verksamheten är det en riktigt stor medborgarrättslig skandal, säger Agrell.

Svårt att tro att ingen känt till det

Han har svårt att tro att ingen politiker har känt till den amerikanska underrättelseverksamheten.

– Under kalla kriget upprätthöll man mycket nära relationer med västmakterna utan att tala om detta för medborgarna och nu tycks vi vara där igen, om politikerna nu känt till det.

Men justitieminister Beatrice Ask svarar bestämt nej på den frågan.

– Vi har inte haft några indikationer på verksamheten, säger hon till Aftonbladets reporter.

Att länder vill skydda sina ambassader är inget konstigt. Men det allvarliga i den här historien är att amerikanerna har ägnat sig åt en mer utåtriktad underrättelseverksamhet mot värdlandets invånare, säger Agrell.

"Måste utredas"

– Då har man gått över gränsen. Man har bedrivit en polisiär underrättelseverksamhet som inte lytt under de norska säkerhetsmyndigheterna och det är tveksamt om den norska regeringen ens har känt till det.

Eftersom Beatrice Ask säger att spaningen bedrivits även i Sverige har samma typ av polisiära underrättelseverksamhet skett även här.

Vad betyder det för svenska medborgare?

– Det beror helt på vilken omfattning verksamheten har haft, vilken typ av uppgifter som har samlats in och hur uppgifterma har kommit att användas, säger Agrell.

Kan bli en fråga för konstitutionsutskottet

Allt kokar ned till ett par stora frågor som måste besvaras:

– Vad har förevarit, vem har vetat och inte vetat, och vilka har varit inblandade? Det är utmärkt att åklagarmyndigheten utreder om det har förekommit lagbrott men det finns frågor av politisk art som ligger utanför detta. Vilka politiker har vetat och om de har vetat har de agerat eller inte? Frågan kan komma att hamna i konstitutionsutskottet så småningen.

Publisert: