Felaktigt bygglov gav dagsböter

NYHETER

Hela byggnadsnämnden döms för tjänstefel

Hela byggnadsnämnden och stadsarkitekten i Melleruds kommun har dömts för tjänstefel efter att de beviljat bygglov för sjöbodar i Sunnanå hamn.

Det omtalade byggloven beviljades 2006.

Alla åtta dömdes i dag till 40 dagsböter.

I flera år har man tvistat om sjöbodarna i Sunnanå hamn i Melleruds kommun.

I juni 2006 beviljade bygg- och miljönämnden bygglov för 41 förråd på flytbryggor i Sunnanå hamn.

Stadsarkitekten beviljade senare bygglov för ytterligare 7 flytande förråd, skriver tidningen.

Många fel

Nämnden gav Frykvalla bygglov, trots att bodarna låg på ett ställe som inte var angivet i detaljplanen, byggdes på pontoner i vattnet och fick en större storlek.

– De ökade på från 12 till 18 kvadratmeter i botten och inreddes till bostäder, sade åklagare Sune Johansson till tidningen byggvärlden i april.

Åtalades

Åklagaren åtalade politikerna och stadsarkitekten för att bygglov beviljades trots att bodarna stred mot detaljplanen. Dessutom saknades vattendom från miljödomstolen för att bygga i vattnet, och i praktiken saknades tillstånd att bygga på strandskyddat område eftersom länsstyrelsen hade upphävt strandskyddet under förutsättning att man byggde förråd, inte bostäder.

I dag dömdes de alla åtta till 40 dagars dagsböter för tjänstefel.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård