Ministrarna hyllar brandmän och frivillighjältar

Av: Mikaela Somnell

Publicerad:
Uppdaterad:

Försvarsminister Peter Hultqvist och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson höll under tisdagsförmiddagen presskonferens på Rosenbad.

De båda ministrarna hyllade räddningstjänsten och frivilliga som jobbat med att släcka branden.

Samtidigt berättade Morgan Johansson att staten kan täcka de kostnader som bränderna har inneburit för kommuner och frivilligorganisationer.

– En preliminär uppgift är 300 miljoner, säger Morgan Johansson.

Brandläget i landet är extremt och torkan som råder just nu bedöms vara den värsta sedan mätningarna började på 1800-talet.

Detta har inneburit att enorma resurser har behövts sätta in för att stävja bränderna, vilket betyder stora kostnader för många kommuner och frivilligorganisationer.

FÖLJ VÅR DIREKTRAPPORTERING

Under presskonferensen på Rosenbad under tisdagsförmiddagen berättade inrikesminister Morgan Johansson att regeringen nu öppnar upp för att ersätta kommunerna för de kostnader branden har inneburit.

– Vi avser att fatta beslut om att MSB ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de skador som uppkommer. En preliminär uppgift är 300 miljoner, säger Morgan Johansson.

Inrikesministern säger att kommunernas vanliga verksamhet inte ska behöva drabbas av det extrema läget. Beslutet om att ge MSB möjlighet att ge kommunerna ekonomiskt stöd kommer att fattas på torsdag.

1 av 5
Alla bränder i Sverige i dag klockan 15.

Även frivilligorganisationer kan få ersättning

Under branden har flera frivilligorganisationer organiserat sig för att bidra med hjälp på olika sätt. Även de ska kunna få ekonomisk kompensation, enligt Morgan Johansson.

– Vi kommer se över vilka kostnader som frivilligorganisationer har. Det är Röda korset som samordnar dem. Det är över 4000 frivilliga som anmält sig sedan i torsdags, en fantastisk insats. Det är såklart en kostnad för organisationerna. Vi kommer ha en dialog med dem för att se hur deras kostnader kommer se ut och öppnar upp för möjligheter att ersätta dem för detta, fortsätter Morgan Johansson.

– Det är ett viktigt besked för organisationerna att veta att de får ekonomiskt stöd i de åtgärder de gör, säger Johansson.

En enorm insats pågår just nu för att släcka bränderna, stoppa spridningen och för att hjälpa drabbade.

Den lokala räddningstjänsten utgör en central del av insatsen. Men många myndigheter har bidragit. Bland annat har MSB förstärkt med personellt och materiellt stöd, Trafikverket har bidragit med bandvagnar och Kustbevakningen har lånat ut flygplan för att kunna bevaka bränderna från luften.

1 av 3
Publicerad:

LÄS VIDARE