Torkan kan ge brist på foder i åratal

TT TT TT

Publicerad 2018-08-07

Ensilage likt det på Tarby gård i Vallentuna riskerar att bli svårare att ta fram de kommande åren. Arkivbild.

Den extrema torkan riskerar att drabba fodertillgången på hö, halm och ensilage i flera år framöver.

– Det svenska lantbruket är inte anpassat för att hantera sådana krissituationer som torkan är, säger Erik Hartman, vd på branschorganisationen Foder och Spannmål.

Det svenska lantbruket är under hård press. Torkan slår inte enbart mot svenska skördar, värmen har även allvarliga konsekvenser för grödor runt om i Europa. Det leder bland annat till högre spannmålspriser vilket gör kraftfodret dyrare och mer kostsamt för svenska djurbönder.

Fröodling hotas av torkan

Den mest alarmerande situationen är dock bristen på grovfoder. Utan tillgång till hö, halm och ensilage tvingas hästar, kor och får till nödslakt.

Sommarens torka medför även att den framtida grovfodertillgången är hotad.

– Vallfröodlingen som är själva förutsättningen till allt det som ska bli hö och ensilage har lidit fruktansvärt av torkan, säger branschorganisationen Sveriges Frö- och oljeväxtodlares vd Anneli Kihlstrand.

Den svenska fröodlingen uppgår till 16 000 hektar, vilket är småpotatis i jämförelse med grödor som vete, raps och havre.

Men vid en normal skörd ges utsädet till en miljon hektar vall, åkermark vars syfte är att uppbringa hö samt vallväxer som ingår i ensilage.

"Långsiktigt bekymmer"

Årets torka har dock slagit undan benen för den nysådda frögrödan. Den viktiga vitklövern såg ut att ha goda förutsättningar, med många humlor och bin för pollinering. Värmen innebar dock att Vitklövern inte växte upp till normal storlek, vilket har gjort tröskandet nästintill omöjligt.

Sett till hela fröodlingen ligger även grovfodertillgången för 2020–2021 i riskzonen, enligt Kihlstrand.

– Jag ser ett långsiktigt bekymmer i att vi inte kan etablera en ny frögröda i år, det kan tvinga lantbrukare att behålla gamla vallar för skörd ett år till.

Oroad bransch

I normalfall produceras omkring två miljoner ton kraftfoder per år i Sverige. Den största aktören återfinns i Lantmännen som står för hälften av marknaden. Tätt efter följer bolagen Svenska Foder och Swedish Agro. Tillgången på grovfoder är svårare att bedöma då det till stor del odlas av lantbrukarna själva, enligt Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder och Spannmål. Han delar Frö- och oljeväxtodlarnas huvudbry.

– De första som tar smällen av torkan är djuren som du och jag ser ute i hagen. Därefter finns en lång lista över konvulsioner för hela lantbruket, däribland konsekvenserna med uttorkad vall nu och under nästa år, problem med nyetablering av vall och sedan fröproblematiken därefter.