Neandertalarna kunde göra upp eld

avTT

Foto: FRANK FRANKLIN II
Neandertalmänniskan, till höger, kunde konsten att göra upp eld, precis som vår egen art, till vänster.

Det har länge rått tvekan om våra närmaste släktingar, neandertalarna, kunde göra upp eld.

En ny studie avslöjar att så troligen var fallet. De tycks ha gjort eld med gnistor från sammanslagning av stenar.

Detta är en metod som användes flitigt av vår egen art, Homo sapiens, på ett tidigt stadium.

Att neandertalarna också brukade elden är välkänt – men det har varit oklart om de kunde konsten att göra upp den själva, eller om de bara utnyttjade naturliga bränder.

I den nya studien, som publiceras i Scientific Reports, har forskare verksamma i Frankrike och Nederländerna granskat stenredskap av flinta som neandertalare använde för cirka 50 000 år sedan. Redskapen härrör från många olika fyndplatser över hela Frankrike.

På redskapen hittade man spår av pyrit, ett mineral som består av järn och svavel. Spåren ger belägg för att användarna upprepade gånger slagit samman flintan med stenar av pyrit. Den enda rimliga orsaken bör ha varit att användarna ville åstadkomma gnistor för att få i gång eldar.

Liknande fynd har gjorts vid många fyndplatser som härrör från vår egen art. Det är med andra sannolikt att neandertalarna skapade egna eldar och inte bara var hänvisade till naturliga bränder.

Detta låter rimligt, inte minst med tanke på att neandertalarna levde i hundratusentals år i det kylslagna istidsklimatet i Europa. Utan förmågan att göra upp egen eld hade de troligen haft svårt att klara sig.