Ian Lundin delgiven misstanke medhjälp till grovt folkrättsbrott

Oljebolaget Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter har båda delgivits misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott, kan Aftonbladet nu avslöja.

– Det är en naturlig del i förundersökningen, säger bolagets presschef Robert Eriksson.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter delgivits misstanke om brott, på grund av oljebolagets agerande i Sudan.

”Vanligt att man delges misstanke”

Robert Eriksson, bolagets presschef säger till Aftonbladet:

– Vi kan bekräfta att Ian Lundin och Alex Schneiter i förra veckan träffade åklagare och blev då delgivna de misstankar som ligger till grund för åklagarens intervjuer. Det är en del av den pågående förundersökningen.

Eriksson fortsätter:

– Det är vanligt att man i en svensk förundersökning delges misstanke när man träffar åklagaren. Det betyder inte att det blir ett åtal. Vi är helt övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande hos företrädare för Lundin.

Misstänks ha orsakat massdöd

Bolaget, som tidigare hette Lundin Oil, misstänks för att mellan 1997-2003 ha begått folkrättsbrott, genom att bland annat ha gett ekonomiskt stöd till militär som under pågående inbördeskrig drev bort befolkningen som bodde på området, kallat "block 5A", där bolaget ville ha sin verksamhet.

Omkring 12 000 människor ska ha dödats och 160 000 personer tvingats på flykt från "block 5A", enligt rapporten Unpaid dept från 2010, som utgjorde grunden till att internationella åklagarkammaren i Stockholm startade förundersökning mot Lundin Petroleum.

Aftonbladet har tidigare kunnat avslöja dokument som visar att bolaget velat betala en ökänd krigsherre för att köra bort civilbefolkningen – något som bolaget förnekar.

Ser ej misstankarna som problem

Enligt Eriksson har man från Lundin Petroleums sida länge försökt komma till tals i rättsprocessen.

– Det är väldigt bra att vi äntligen fått möjlighet att träffa åklagaren.

Att Ian Lundin och Alex Schneiter är delgivna misstanke om ett så allvarligt brott, ser ni inte det som ett problem?

– Nej, alltså, vi ser det som någonting väldigt positivt att Ian Lundin har haft möjlighet att träffa åklagaren. Det är en förundersökning som är inne på sitt sjunde år, så den har pågått under en lång tid. Vi har under flera års tid legat på åklagaren och bett om att få möjlighet för Ian Lundin att träffa åklagaren och ge sin bild av den verksamhet som vi hade i Sudan fram till 2003.

Inga förändringar i styrelsen

Kommer några förändringar i ledningen av bolaget ske på grund av detta?

– Nej. Det är en pågående förundersökning och det finns flera olika utfall i den. Det faktum att Ian Lundin delgivits misstanke föranleder inga förändringar i bolaget.

Hur ser han på att han misstänks för ett så väldigt allvarligt brott?

– Som sagt, det pågår en förundersökning, så jag har inte möjlighet att kommentera vad anklagelserna rör. Hur han ser på det själv har jag svårt att svara på, men jag kan bara säga att från vår sida så ser vi det som en naturlig del i den pågående förundersökningen. Det är inget som innebär att det kommer leda till åtal.

Hur ser ledningen på att risken för att åtal om medhjälp till grovt folkrättsbrott finns?

– När det gäller den rättsliga processen och dess gång får du ställa frågorna till åklagarsidan.

”Ägarna stödjer bolaget”

Kommer bolaget vidta några åtgärder till följd av att misstanken nu ärn officiell?

– Nej, bolagets styrelse har fullt stöd för bolagets ledning och det finns inga anledningar att vidta åtgärder på grund av att man delgivits misstanke i en förundersökning.

Vad säger alla delägare och övriga som har intresse i bolaget?

– Vi har starka ägare som stödjer bolaget och vi har varit väldigt måna om att hålla dem informerade, vara öppna och transparenta, både gällande den information vi har om förundersökningen om historiska händelser i Sudan fram till 2003 och övrig information kring bolaget.

Det finns en grupp personer som företräder befolkningen från "block 5A" i Sudan, som vädjar om att Lundin Petroleum ska ge ekonomisk ersättning åt dem som drabbats av verksamheten i Sudan. Hur svarar ni på det?

– Det pågår en förundersökning och den kan vi inte kommentera i detalj. Vi är övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser och att förundersökningen, som förhoppningsvis är i sitt slutskede kommer att visa det, i mer detalj än så kan vi inte kommentera. Vi kommer att fortsätta samarbeta med åklagaren som vi gjort ända sedan 2010.

"Första gången sedan Nürnberg"

Egbert Wesselink, som författat rapporten Unpaid dept som förundersökningen bygger på, säger att det är av stor betydelse att det är just bolagstopparna Ian Lundin och Alex Schneiter som delges brottsmisstanke.

– Det här är unikt. Det är första gången sedan Nürnbergrättegångarna som ett bolag, via ledningen, ställs till svars för krigsbrott. Även om det är två privatpersoner som delges misstanke så är det tydligt att det via dem är bolaget som ställs till svars, och bolaget beter sig också så, genom att betala deras advokatkostnader och så vidare.

Åklagare Magnus Elving som leder förundersökningen vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, svarar kort:

– Du får återkomma senare, jag måste fundera på vad min kommentar till detta blir.

Aftonbladet söker Ian Lundin.

Publisert:

LÄS VIDARE