KI-forskning utan tillstånd kan ge fängelse

Publicerad 2016-08-22

Läkemedelsverket riktar kritik mot Karolinska Institutet, uppger TV4.

Ett forskningsprojekt på stamceller saknar tillstånd.

– Vi gjorde ett föreläggande redan i mars i år, säger Ann Marie Janson Lang på Läkemedelsverket.

TV4 avslöjar att det bedrivs stamcellsforskning på Karolinska Institutet som saknar tillstånd.

På sin hemsida skriver KI att man inte mottagit någon kritik från Läkemedelsverket och att den forskning som bedrivs har gjort ett upphåll.

Tillståndet för forskningen löpte ut i mars 2016 då ansvaret flyttades från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket och nya tillstånd måste sökas, uppger Karolinska Institutet.

Inga nya behandlingar har därför påbörjats sedan augusti 2015.

– Den här typen av forskning har krävt tillstånd från oss sedan 2008. I mars gjorde vi ett föreläggande hos forskaren och vi har också fått in svar, säger Ann Marie Janson Lang på Läkemedelsverket.

Den aktuella stamcellsforskningen startades på Karolinska Institutet under våren 2012.

Vad kan det bli för typ av sanktion?

– Den yttersta konsekvensen kan bli fängelse eftersom man brutit mot Läkemedelslagen. Men vi har inte fattat något beslut i ärendet.