Expo: Flera skäl att hålla kontakterna hemliga

avKenan Habul

Publicerad:
Uppdaterad:

SD-ledningen har flera skäl för att hålla sina inviter till Patrik Brinkmann hemliga.

Inte minst för att undvika bråk internt.

– Att kontakten avslöjas kommer att ses som ytterligare ett bevis på en maktfullkomlig ledning som utesluter medlemmar av maktskäl, tror Daniel Poohl, chefredaktör på Expo.

Foto: Lotte Fernvall
Daniel Poohl.

På bara några år gick Patrik Brinkmann, 49, från en eftertraktad till en oönskad person för SD-ledningen. Gruppledaren Mattias Karlsson beskrev Brinkmann som "högintressant" och "potentiellt mycket betydelsefull finansiär" 2010 i interna mejl. Tre år senare utmålade han honom som ett hot.

Utsparkade för samröre med "neofascister"

Flera personer, däribland Patrik Ehn, 49, SD:s starke man i Västra Götaland och hela ledningen för ungdomsförbundet, slängdes ut ur partiet mellan 2013 och 2015 – bland annat för direkta eller indirekta kontakter med den extremnationalistiska miljön som Brinkmann rörde sig i.

En av anledningarna till att Patrik Ehn tvingades bort är att han skrev på nätportalen Motpol. Enligt Karlsson är den en samlingsplats för svenska "neofascister". 

Men Motpol har funnits länge vilket SD-ledningen har känt till:

"Han (Brinkmann) verkar ha en koppling till Nordiska Förbundet för han har en blogg på motpol", skrev Almqvist till Karlsson redan i juli 2008.

– Ett av skälen till uteslutningarna är att den här kretsen växte i styrka. De formerade en seriös opposition och hotade att flytta fram sina positioner i partiet. 2010, när SD har kontakt med Brinkmann, var det hotet inte lika allvarligt. Och alla partier behöver pengar, säger Daniel Poohl, chefredaktör på den antirasistiska tidningen Expo.

Grundaren dömd för flera brott

Motpol och det numera nedlagda Nordiska Förbundet startades av Daniel Friberg, 38. Han är dömd för flera brott, enligt Expo. Som ung rörde han sig i svenska vit makt-kretsar. Han har en civilekonomexamen och har jobbat som VD i Wiking Mineral, ett gruvbolag där Brinkmann är storägare. Med åren började Friberg anamma en mer intellektuell högerextremism. I dag räknas han som en av förgrundsgestalterna i den så kallade identitära rörelsen som han beskriver så här i en intervju med Fria Tider, en nättidskrift som också anses vara en del av samma politiska miljö:

"Den identitära åskådningen är centrerad kring etnicitet snarare än kultur och understryker den självklara kopplingen mellan kultur och biologi."

Den inställningen strider mot SD:s "öppna nationalism", där vem som helst kan bli svensk om man anammar svensk kultur och svenska seder.

Enligt Karlsson är den identitära rörelsen "i grunden en neofascistisk, direkt demokratiföraktande, rasistisk och antisemitisk gruppering"

Därför bad han just Daniel Poohl om hjälp 2013 för att kartlägga dem. 

I brevet till Expo vill han ha information om identitärerna i allmänhet och kretsen kring Motpol i synnerhet.

Uteslutningar av maktskäl

I brevet till Poohl nämner Karlsson Brinkmann:

"Genom den uppenbart närstående Fria Tiders ökande popularitet når de numera ut ganska brett med delar av sina idéer och genom de nära banden till resursstarka finansiärer som Patrik Brinkmann och kretsen kring den paelokonservativa rörelsen i USA så skulle de mycket väl kunna få betydande ekonomiska muskler framöver".

Expo ses som SD:s stora fiende. Att Karlsson vände sig till dem ledde till ett ramaskri internt.

– När nu ledningens kontakter med Brinkmann avslöjas kommer det att ses som ytterligare bevis på att uteslutningarna gjordes av makt- och inte ideologiska skäl, säger Poohl.

Publicerad: