Wolfgang Hansson

Blotta misstanken borde få Bildt att ta ett steg tillbaka

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Även om Carl Bildt aldrig kommer att medge det ångrar­ han förmodligen sin tid i Lundin Oil.

En smutsfläck som ständigt återkommer, och verkar omöjlig att tvätta bort.

Är det rimligt att han har det diplomatiska ansvaret för de två fängslade svenskarna i Etiopien?

Frågan om hans engagemang i Lundin­ Oil har förföljt­ Bildt ända sedan­ han blev utrikesminister­.

Hans försök att tvätta bort fläcken genom att ställa upp i mysprogrammet Skavlan slog helt fel. I stället­ växer kritiken.

Bildt lämnade styrelsen i Lundin Oil (numera Lundin Petroleum­) 18 oktober 2006, när han blivit Sveriges utrikesminister­.

Mindre än en månad senare, 15 november, beslöt Lundin Petroleum att investera i Ogadenprovinsen i Etiopien.

Formellt ljög alltså inte Carl Bildt när han hos Skavlan sa att Lundin inte hade någon verksamhet i Etiopien medan­ han satt i företagets styrelse.

Alla inser ändå att den här typen av affär är något som förbereds under lång tid och först efter noggranna utvärderingar.

Eftersom Bildt var med på åtta av elva styrelsemöten under 2006 är det rimligt att anta att han kände till satsningen, även om han formellt inte satt i styrelsen när den beslutades.

Grunden till att Bildt ifrågasätts är misstanken att han försöker skydda sig själv, och inte arbetar lika hårt på att få de fängslade svenskarna fria som han normalt skulle gjort. Det var för att granska Lundin Petroleums verksamhet som Martin Schibbye och Johan Persson tog sig in i Ogaden.

Känslan förstärks av Bildts första uttalanden om att de båda inte borde ha varit­ där överhuvud­taget. Att UD ”avråder alla” från att resa till regionen. Därmed sätter­ Bildt likhetstecken mellan turister­ ­och journalister.

Menar Bildt att journalister ska avstå från att bevaka konflikter därför att det är farligt?

Redan när Bildt tillträdde som utrikesminister­ i regeringen­ Reinfeldt fick han hård kritik för sitt uppdrag i Lundin Oil. Det gällde då hur Lundin bedrev sin verksamhet i Sudan. Vittnesmålen är många om hur den sudanesiska regeringens trupper med våld drivit bort människor från byar för att underlätta oljeutvinningen.

Kände Carl Bildt och styrelsen till den folkfördrivning och de övergrepp som skedde­?

En förundersökning pågår sedan förra sommaren mot Lundin Oil för misstankar om folkrättsbrott i Sudan. Blir det åtal ligger Bildt riktigt illa till.

Bara det faktum att hans motiv kan ifrågasättas borde räcka för att Bildt självmant ska lämna över hanteringen av de två fängslade svenska journalisterna till någon­ annan.

Publisert: