Nyheter

Besk kritik mot s-politiken

Av: 

Susanna Vidlund

TT

NYHETER

Socialdemokraternas kriskommission riktar i sin rapport hård kritik mot partiets politik och arbete.

Väljarnas bristande förtroende för socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning pekas ut som ett av de viktigaste skälen till partiets dåliga valresultat.

Klockan 10:00 presenterar kriskommissionen rapporten i sin helhet och Aftonbladet bevakar händelsen.

Vad orsakade krisen inom Socialdemokratin och hur den ska lösas? Det är frågorna som kriskommissionen sökt svaren på.

Redan nu står det klart att Socialdemokraternas kriskommission är kritisk till partiets politik och hur man arbetat. Partiets trovärdighet har enligt kommissionen sjunkit på flera områden, och man slår fast att klyftorna i Sverige har ökat i trettio år, även under socialdemokratiska regeringar.

Den ökande ojämlikheten och att allt fler är arbetslösa, har enligt kommissionen gjort att ofriheten breder ut sig i samhället.

”Trovärdighetsproblem”

"Socialdemokraterna har under lång tid inte förmått leva upp till sina grundläggande löften om arbete åt alla, ökad jämlikhet och större frihet för var och en. Det har skapat ett trovärdighetsproblem vars betydelse inte kan överskattas", heter det.

Partiet kritiseras också för att det i praktiken accepterat att politikens möjligheter att styra har avlövats.

Socialdemokraterna gjorde i höstas sitt sämsta val någonsin. Partiets brottas enligt kommissionen med dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Allt för mycket tid har ägnats åt navelskåderi och partiet har tagit för lite initiativ i debatten.

Det rödgröna samarbetet i valet 2010 gjorde att socialdemokraternas profil blev suddig. Partierna förde ofta fram enskilda politiska förslag utan att kunna ge dem ett sammanhang, anser kommissionen.Ändra

Ändra arbetssätt

Det ledde till att väljarna, både medlemmar och andra, i valet hade svårt att urskilja de "bärande bjälkarna" i S-politiken.

Socialdemokraterna måste nu ändra arbetssätt och bli "Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka" parti, anser kommissionen. Den påpekar att den inte hade till uppgift att lägga fram ett handlingsprogram för partiet, för att göra det krävs en bredare bas.

Men kommissionen lyfter ändå fram några områden som den anser är centrala i socialdemokraternas politiska arbete under de kommande åren:

Ett offensivt program för vidareutvecklad välfärd

Ökad konkurrenskraft

Dynamiskt arbetsliv

Högkvalitativ utbildning

Hållbar omställning

En öppnare partiorganisation

Kan krävas högre skatt

Det finns enligt kommissionen mycket litet utrymme för skattesänkningar. Med tanke på de stora skattesänkningar som genomförts på senare år, utesluter kommissionen inte att det krävs ett större skatteuttag för att klara de stora investeringar som behövs för att klara välfärd, klimat, infrastruktur och bostadsbyggande.

Skattesystemet ska, enligt rapporten, bygga på breda skattebaser och utformas så att det skapar fler jobb, investeringar och hållbara utveckling.

Kommissionen efterlyser också en rörligare och mer flexibel arbetsmarknad, utan att försämra för vare sig anställda eller arbetslösa. Bättre utbildningsmöjligheter ska ge individen möjlighet att ställa om, Det kräver en arbetslöshetsförsäkring som hjälper individen att ställa om till nytt jobb.

Vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen behöver rustas upp på nytt, och den kvalificerade yrkesutbildningen byggas ut, enligt förslaget.

S rekommenderas också att bygga ut kollektivtrafik, vägar och järnvägar för att underlätta näringslivets transporter och gynna regionala arbetsmarknader.

Obekväma arbetstider

Arbetstiderna håller på att bli ett stort arbetsmiljöproblem, skriver kommissionen. Ofrivilliga deltider samt obekväma och oregelbundna arbetstider slår främst mot kvinnor och nya på arbetsmarknaden.

Därför föreslås utökade möjligheter att gå ner i arbetstid under vissa perioder i livet och att den anställde mer än i dag ska kunna påverka hur arbetstiden förläggs.

Dessutom behöver organisationen för att rehabilitera långtidssjukskrivna byggas ut och förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivningar utökas.

Vill begränsa vinst för "privata välfärdsföretag"

Mot bakgrund av att en flera friskolor plockat ut stora vinster föreslår kommissionen nya ersättningssystem för "privata välfärdsföretag". Om vinstsyftet blir det överordnade målet så ökar riskerna för ojämlikhet och sortering, heter det. Därför vill kommissionen att vinstuttagen begränsas, så att de skattepengar som finansierar verksamheten stannar i företagen.

Även reglerna för att etablera "välfärdsföretag" föreslås ses över.

"När landets kommuner har veto när det gäller vindkraftverk, hur kan det komma sig att de inte har det när det gäller etableringen av nya skolor?", skriver kommissionen.

Höja taket i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

Socialdemokraterna kritiseras för att inte ha förmått förmedla hur viktiga socialförsäkringarna är i ett modernt samhälle. Kommissionen anser att taket måste höjas i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och att fler ska kunna kvalificera sig för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Dessutom föreslås att pensionssystemet som varit i kraft i drygt ett decennium ska ses över. Systemet är enligt kommissionen sårbart när tillväxten försämras, den så kallade pensionsbromsen har slagit till och sänkt pensionerna flera år i rad.

ANNONS

Munskydd, Covidtester och mycket mer till bra priser – och SNABB leverans hem till dörren!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter