Nyheter

Frågor och svar om Assange

Av: 

Erik Olsson

NYHETER

Brottsanklagelserna mot Julian Assange har väckt stor uppmärksamhet världen över.

Under den här veckan pågår förhandlingar om ett eventuellt utelämnande av Wikileaks-grundaren till Sverige.

Aftonbladet reder med hjälp av juridikexperten Mårten Schultz ut vad fallet handlar om.

▸ Vad är det som just nu pågår i rätten i London?

Frågan om Assange ska utlämnas till Sverige från Strobritannien prövas. Generellt är länder restriktiva när det gäller att lämna ut personer till andra länders rättssystem men inom EU sker detta efter ett något smidigare regelverk och tanken är att medlemsländerna ska ha förtroende för varandras rättsväsende.

– Mitt intryck är att processen blivit ovanligt omfattande i just det här fallet, säger Mårten Schultz.

▸ Kommer Julian Assange att åtalas i Sverige om han utlämnas?

Enligt Mårten Schultz är det inte alls säkert. Utlämningen har begärts eftersom man vill gå till botten med utredningen och få möjlighet att förhöra Julian Assange som är häktad i sin frånvaro och misstänkt för ofredande mot en kvinna och våldtäkt på ytterligare en.

▸ Försvaret hävdar att en europeisk arresteringsorder inte får utfärdas om inte ett åtal är klart, stämmer inte det?

– Det är komplicerat. Men som jag förstår lagtexten krävs det inte ett färdigt åtal, säger Mårten Schultz.

▸ Är det verkligen möjligt att Storbritannien vägrar lämna ut honom till Sverige – ett annat EU-land?

– Det finns en rättslig möjlighet men det skulle förvåna mig väldigt mycket om det blev så, säger Mårten Schultz.

▸ Varför vill han inte samarbeta med det svenska rättssystemet?

– Det är omöjligt att svara på, det vet han bara själv och det kan finnas massor av orsaker. Det kan vara så att han av någon anledning känner misstro mot det svenska systemet eller också vill han fly undan för att han är skyldig. Men jag vill absolut inte uttala mig om skuldfrågan i det här fallet.

▸ Kan han inte förhöras i England?

– Svenska åklagare är inte som hemleverantörer från Ikea. Det svenska rättsväsendet finns i Sverige och svenska åklagare åker helt enkelt inte utomlands för att förhöra misstänkta personer.

▸ Finns det risk att han utlämnas från Sverige till USA som som hans advokter vill påskina?

Omöjligt att svara på. I nuläget finns inget väntande åtal mot Assange och inte ens någon formellt formulerad misstanke mot honom. Sverige är generellt restriktiva när det gäller att lämna ut personer till länder som praktiserar dödsstraff och det krävs i så fall så kallad dubbel straffbarhet. Det innebär att personen som ska utlämnas måste misstänkas för ett brott som inte endast är olagligt i USA utan även är olagligt i Sverige. De brott som hittills har nämnts som tänkbara brott att åtala Assange för i USA har att göra med att han bidragit till att sprida läckta uppgifter att göra. Och det är inte olagligt i Sverige.

▸ Försvaret hävdar att han om han SKULLE utlämnas till USA kan han hamna på Guantanamo-fängelset eller till och med riskera dödsstraff, stämmer det?

– Amerikanska jurister har antytt att det skulle kunna vara så. Men det är i så fall jurister som anses tillhöra den absolut mest konservativa högerflanken, säger Mårten Schultz.

I övrigt se föregående fråga.

▸ Hur stora är chanserna att han fälls i Sverige?

– Det kan ingen svara på i nuläget. Han är ju inte ens ordentligt hörd ännu och brottsundersökningen är långt från klar.

▸ Varför har det svenska rättssystemet ifrågasatts?

– I samband med detta har en uppsjö av olika klagomål framförts. Allt ifrån viss konkret och delvis berättigad kritik till svepande och djupt orättvisa anklagelser, säger Mårten Schultz.

Den berättigade kritiken menar han bland annat är att det varit en del stora läckor i utredningen som gjort att Julian Assange har löpt risk att i media framställas i dålig dager redan innan ett åtal ens är väckt. Det skulle kunna påverka rätten om det blir ett åtal och rättegång.

Att det svenska systemet med stängda dörrar vid rättegångar i sexualbrott skulle innebära att Assange skulle kunna få en orättvis rättegång i Sverige avfärdar Mårten Schultz som larv.

– Man har ju i så fall bara stängda dörrar i samband med vissa förhör, säger han.

Det har även sagts att rättssytemet är politiserat i Sverige och som bevis på det har det pekats på att Claes Borgström som arbetar som jurist och företräder en av kvinnorna i fallet också har haft politiska uppdrag.

– Det är bara fånigheter. Han arbetade ju som jurist långt innan han hade politiska uppdrag. Att rättssystemet skulle vara politiserat i Sverige finns det inga som helst bevis för, säger Mårten Schultz.

ANNONS

Slipp myggen i sommar! Hos MEDS hittar du mygg- och fästingmedel till låga priser för hela familjen.

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert: