Kan inte granskas

avPär Karlsson, Erik Nises

Svensk lag: Kungen får göra vad han vill

Foto: Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
IMMUN Kungen kan inte granskas eller åtalas för något – förutom folkmord. Det enda krav han har för att få apanaget är att vara ordförande i utrikesnämnden, delta i konseljen när en ny regering tillträder samt närvara vid riksdagens öppnande.

Vår kung har tre uppgifter.

I övrigt gör han som han vill.

Varken riksdagen eller polisen har något att säga till om.

– Vår statschef granskas egentligen inte av någon, säger professor Olof Ruin.

Foto: Foto: SCANPIX
Olof Ruin.

Regeringsmakten står under ständig granskning från folkrepresentationen – vår riksdag. Under den finns organ som konstitutionsutskottet och Riksrevisionen. Om riksdagen inte sköter sig kan folket ge dem sparken.

Kan inte åtalas

Men vår statschef som sitter på livstid eller tills han tröttnar, har inga granskande ögon på sig.

– Vår statschef granskas egentligen inte och kan inte heller åtalas, säger Olof Ruin, professor i statsvetenskap och konstitutionsexpert.

Däremot finns det regler för vad kungen får och inte får göra. Även om de är långt ifrån solklara.

– Torekovskompromissen innebär i princip att han bara har representativa uppgifter. Han får inte uttala sig politiskt eller på ett sätt som strider mot någon allmänt accepterad syn, men det är inte alls reglerat, säger Olof Ruin.

Ingenting händer

Och om han bryter mot överenskommelsen så händer förmodligen ingenting.

– Det finns inga formella sanktioner. Det som händer, men det är en spekulation från min sida, är att statsministern säger: ”Ers majestät, det där var inte så klokt gjort.” Sedan kan det naturligtvis bli opinionsstorm, men det ligger utanför grundlagen.

Folkmord – straffbart

Kungen kan dessutom bryta mot lagen, till och med i sällskap av Säpo-poliser. Till exempel köra för fort eller, om det är sant som påstås, gå på svartklubb med strippor.

– Jag tror inte ens att han kan bli dömd för fortkörning som en konsekvens av åtalsimmuniteten. Det är dock möjligt att åtala honom för folkmord, men det är mer en lustighet i grundlagen, säger Olof Ruin.

Att immuniteten skulle ryka om kungen började tänja på gränserna, tror han inte.

– Det är ytterst osannolikt. Om man börjar röra i det här så skulle man behöva initiera en diskussion om hela statsskicket och det är en komplicerad process.

Kan lata sig

Motprestationen för apanaget och den unika ställningen är tre tydliga uppgifter:

– Det står i grundlagen att kungen ska vara ordförande i utrikesnämnden, delta i konselj när en ny regering tillträder och närvara vid riksdagens högtidliga öppnande.

Och om han väljer att ligga på sofflocket resten av tiden?

– Det kan man inte göra någonting åt. Men ingen kan hindra honom från att avgå, säger Olof Ruin.