MP vill riva upp sjukförsäkringssystemet

NYHETER

Ericson: Alliansen lappar och lagar ett trasigt system

Gunvor G Ericson, miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, gör inte vågen för alliansens utspel om "viktiga justeringar" av sjukförsäkringen. 

– Det är ett konstigt lappande och lagande i ett trasig system.

Miljöpartiet vill helt riva upp ett föråldrat sjukförsäkringssystem, säger Gunvor G Ericson. Hon menar att det är utformat i en tid när folk lättare fick jobb.

– Vi behöver ha ett bättre förslag med en helhetssyn på människor och en förståelse för att människor kan vara sjuka längre än 2,5 år. Ta bort stupstocken i sjukförsäkringen.

Fnyser åt alliansen

Gunvor G Ericson hittar inga radikala grepp. Hon fnyser åt att alliansen lanserar det gamla begreppet oskäligt som en ny räddning för de som riskerar utförsäkras.

De som lämnar tidsbegränsad förtidspension och saknar sjukpenninggrundad inkomst kan få det lite lättare, medger hon. Men en ny ersättningen och bostadsbidrag till dessa "nollklassade", som hon anser misshandlats allra mest i systemet, räcker inte för att skapa ett rättssäkert system.

– Det är för en liten liten grupp de gör marginella förändringar. Jag hade föväntat mig att de som går från sjukförsäkringen och in i arbetslivintroduktion skulle få vara kvar i sjukersättningen.

Mer rehabilitering

Hon är glad att alliansen äntligen inser att det finns problem. Det behövs mer individuell bedömning och mer rehabilitering anser hon.

Gunvor G Ericson förväntar sig också att socialförsäkringsministerns ord om att öka förtroendet för Försäkringskassan innebär att utskottets enighet kring behovet av personliga möten infrias. Det kan stoppa slakten av lokalkontor, anser hon.

– Jag förutsätter att regeringen tar fram ett sådant förslag.