Så ska Sverige skydda sig i valrörelsen

Svenska myndigheter kraftsamlar för att möta en våg av falska nyheter och propaganda i valrörelsen.

– Det är viktigt att förbereda oss. Vi har sett att många andra länder upptäckt att andra försäker påverka deras demokratiska val. Bara det borde räcka för att vidta åtgärder, säger Björn Palmertz, senioranalytiker på Försvarshögskolan.

Aftonbladet har i flera artiklar granskat Rysslands strategi för hybridkrigföring, genom att sprida desinformation som syftar till att så split i befolkningen, skapa förvirring och i längden rasera förtroendet för demokratin i väst.

Aktörer på både höger- och vänsterkanten, samt religiösa extremister, använder samma metoder och har liknande mål.

Om man vill splittra ett samhälle framstår ett val som ett utmärkt tillfälle, då tonläget redan är högt. Ryssland – och inhemska aktörer – har också i varierande grad försökt att påverka och desinformera i valen i USA, Frankrike, Tyskland och Holland.

Liknande anklagelser kom upp i turbulensen kring Kataloniens självständighet och Brexit. Det finns starka indikationer på att ryska Twitter-botar har deltagit i konversationerna kring de valen, men det är oklart hur inflytelserika försöken har varit.

Peter Hultqvist och Stefan Löfven är två politiker som uttalat oro för desinformation i valrörelsen
Peter Hultqvist och Stefan Löfven är två politiker som uttalat oro för desinformation i valrörelsen

I september är det val i Sverige. Och myndigheterna kraftsamlar nu för att möta en befarad våg av desinformation. Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten pågick rysk cyber- och informationsattacker ”ständigt” redan före valet.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag av regeringen att koordinera det så kallade psykolgiska försvaret från utländska försök att påverka (som dock, till skillnad från USA, ej nödvändigtvis är olagliga).

– Vill man som främmande makt påverka ett svenskt val finns stora möjligheter. Du kan köpa reklam och finansiera eller starta medier i ett öppet samhälle, säger Sebastian Bay, ansvarig för MSB:s projekt för att möta påverkan mot valet 2018.

Bland annat står MSB i kontakt med Facebook som lovat att larma om de upptäcker att falsk information börjar spridas kring olika myndigheter.

Statliga pengar har också pumpats in i en plattform där etablerade medier, inklusive Aftonbladets ägare Schibsted, ska samarbeta för att motverka falska nyheter.

Även EU har flera olika initiativ för att motverka och avfärda desinformation och Sverige deltar också i ett projekt i Helsingfors som ska jobba mot hybridkrigföring.

I januari presenterade regeringen ytterligare en åtgärdsplan för att möta påverkanskampanjer, som framför allt styrs av MSB, Säpo och polisen. Den är framför allt inriktad på att upptäcka desinformation och öka IT-säkerheten.

– Bara svenska väljare ska få avgöra utgången i det svenska valet, sa statsminister Stefan Löfven när han presenterade förslaget.

Men enligt Robert Egnell, professor på Försvarshögskolan, kan man inte möta problemet med desinformation och propaganda enbart genom att blicka utåt.

– Jag är mycket medveten om det sker en omfattande verksamhet som både främmade makt och interna aktörer bedriver i syfte att påverka oss. Men om det svenska samhället inte varit så polariserat skulle främmande makt inte få något inflytande, säger han.

Hur ska man bemöta det?

– Vi kan motverka rysk propaganda, MSB kan starta en hemvärnsbrigad som ska desarmera falska nyheter och sabotera trollfabriker. Men även om vi stänger alla trollfarmer så kommer de här krafterna att fortsätta. Det här är något helt annat än vårt vanliga politiska käbbel. Vi måste jobba med oss själva, skapa tillit mellan individer och till staten. Om vi inte litar på att samhället tar hand om oss, då luckras det upp. Vi måste hitta gemensamma värderingar igen. Då får vi försvarsstyrka.

REGERINGENS ÅTGÄRDSPLAN:

  • Valmyndigheten stärker sitt säkerhetsarbete och höjer beredskapen. Tillsammans med MSB, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten görs de risk- och sårbarhetsanalyser som krävs.
  • Alla riksdagspartier har fått och får information om riskerna för påverkan under valrörelsen och behovet av säkerhetsskydd. Under våren bjuds partiledarna in till ytterligare ett möte hos statsministern om hur partierna kan öka skydd och motståndskraft.
  • Inför de allmänna valen 2018 höjer också regeringskansliet sin egen förmåga att identifiera och skapa en helhetsbild av större incidenter inom informations- och cyberområdet, hur dessa hänger samman och hur de kan utnyttjas i påverkanssammanhang.
  • Fria medier är centrala i vår demokrati. Regeringen kommer därför att bjuda in intresserade medieaktörer till en fördjupad diskussion om samarbetsformer för hantering, ökad kunskap och medvetenhet kring möjlig utländsk påverkan inför valet.
  • Regeringen kommer även att bjuda in ägarna av de största sociala plattformarna till en diskussion om samarbetsformer för att hantera möjlig utländsk påverkan inför valet.
  • Centrala aktörer i samhället, inklusive inom nyheter och opinionsbildning, kommer att erbjudas stöd i arbetet med att förbättra sin egen informationssäkerhet.
  • Ytterligare insatser ska göras för att motverka hot och hat mot journalister och förtroendevalda i Sverige.
Publisert:

LÄS VIDARE