Svidande kritik mot Göteborgs stad

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:

Alla förvaltningar har erbjudits mutor, enligt granskare

Foto: Scanpix Sweden

Granskningskommissionen ger Göteborgs Stad svidande kritik.

Staden har spelat ned "rättsstatens betydelse" och undergrävt "professionella yrkesgruppers betydelse".

Alla bolag och förvaltningar har medarbetare som erbjudits mutor — åtta procent i stadens bolag och sju procent i förvaltningarna, skriver kommissionen.

I spåren av mutanklagelserna mot anställda i Göteborgs stad 2010 tillsattes en granskningskommission som skulle utreda om det fanns "något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad". Kommissionen skulle också föreslå hur "förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen i

Göteborgs Stad".

Institutionaliserad göteborgsanda

Kommissionens slutsats, som presenterades på torsdagseftermiddagen, är att det finns en institutionaliserad göteborgsanda och ett kraftfullt politiskt ledarskap som "skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet".

Dessutom finns det, enligt kommissionen, en "relativt svag intern styrning, uppföljning och kontroll, viss slutenhet i rekrytering av tjänstemän, politiker på dubbla stolar med oklara mandat, brister i synen på bisysslor samt en otydlig juristfunktion". När stadsrevisionen kom med förslag gav det "ringa politiskt genomslag".

I en enkät som kommissionen genomförde svarade nästan varannan medarbetare och förtroendevald i Göteborg att de framkomna mutanklagelserna bara var "toppen på ett isberg". Alla förvaltningar och bolag har medarbetare som säger att de åtminstone en gång själva erbjudits muta.

Tio rekommendationer

Granskningskommissionen lämnar tio rekommendationer för att minska korruptionsrisken och återskapa förtroendet för det demokratiska systemet. Bland annat bör chefer rekryteras utifrån meriter, rutiner finnas för anmälan av bisysslor och den kommunala revisionen bör professionaliseras.

Kommissionen består av professorerna Erik Amnå, Barbara Czarniawska och Lena Markusson.

Claes Sandgren, som är ordförande vid Institutet mot mutor, säger:

- Kommissionens arbete är mycket gediget. Rapporten säger visserligen inte hur utbredd korruptionen i Göteborg faktiskt är, men den pekar på de svagheter som är förbundna med den så kallade göteborgsandan, som uppenbarligen strider mot principerna för en god förvaltning.

Är det här unikt för Göteborg eller inte?

- Det är nog mycket som talar för att den här typen av så kallad samarbetsanda har varit särskilt djupgående i Göteborg, säger Sandgren.

Publicerad: