Högerextrema dominerar webbhatet

Fler besökare per dag än riksdagspartiernas webbsidor

Det är de högerextrema webbsajterna som dominerar bland extrema grupper på nätet.

De sju största har 144 000 träffar per dag. De åtta riksdagspartiernas webbsidor har tillsammans 19 000 per dag.

Statens medieråd har på regeringens uppdrag kartlagt omfattningen av våldsbejakande och antidemokratiska budskap på nätet. De högerextrema dominerar totalt, både vad gäller antal webbsidor och – framför allt – antal besökare.

Enligt Statens medieråd finns det sju öppet våldsbejakande, högerextrema webbplatser, som tillsammans har över 144 000 dagliga besökare.

– Det här är något man måste ta på största allvar. Man ska varken överdriva eller underskatta det, men de högerextrema grupperna och den vita maktmiljön i Sverige har funnits längre och har jobbat tillsammans i Norden och Europa, och det här måste vi sätta under lupp, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Tveksam mätmetod

Men mätmetoden ifrågasätts av forskare.

– Man ska nog fråga sig hur noga man kan läsa de här siffrorna, för det tror jag inte man kan göra alls. Det har visat sig att de här sidorna har kampanjat för att deras läsare ska lägga till särskilda tillägg i sina webbläsare. Då ser det ut som att de får mycket fler träffar i systemet än vad andra sidor får, säger Marcin de Kaminski, nätforskare och rättssociolog vid Lunds universitet.

Även vänsterextrema grupper och webbplatser har kartlagts. Det finns två våldsbejakande sådana webbplatser, som tillsammans har 3 620 dagliga besökare.

Gemensamma drag

En tredje grupp är militanta islamister, jihadister. Här finns en webbplats i Sverige, som har 90 besökare per dag. Enligt statens medieråd förefaller den jihadistiska webbmiljön vara koncentrerad till webbplatser utanför Sverige.

Alla tre grupperingar har vissa gemensamma drag. Det finns en stark uppdelning i ett vi- och dom-tänkande, en konspiratorisk världsbild, en självförsvarsretorik, ett förakt för diskussion och konsensuslösningar parat med en idealisering av direkt handling.

Men det finns också tydliga skillnader. De högerextrema webbplatserna är proffsigare gjorda med en omfattande nyhetsproduktion. Rekryteringsverksamheten är omfattande och interaktiviteten hög och anonymiteten är låg. På de vänsterextrema är anonymiteten total.

För Daniel Poohl, chefredaktör på Expo, är den högerextrema tillväxten på nätet knappast någon överraskning. Han tror att redan övertygade vill ha nyheter som tolkas utifrån den egna ideologiska övertygelsen.

Men han ser det som ett problem.

”Demokratisk utmaning”

– Det är klart att det här är en demokratisk utmaning. Det försvårar för dialog, förståelse, diskussion och i grunden för empati för andra perspektiv.

Han tror också att andra människor omedvetet halkar in på sajterna via länkar på nätet. Ytterligare exempel på besökare är politiskt intresserade som exempelvis medarbetare på Expo, journalister, politiker och andra opinionsbildare.

– Och jag hoppas också att Säkerhetspolisen är flitiga besökare, säger Poohl.

Han ser också problem i tillförlitligheten i mätningens metod. Å andra sidan är stora sajter som Avpixlat och Fria Tider, som har räknats som högerextrema men inte våldsbejakande, inte med i resultaten, påpekar han.

TT

Publisert: