Haddiles utvisning hävs

Publicerad:
Uppdaterad:
Haddile med sin fostermamma Malen Liewehr.
Foto: Lennart Månsson
Haddile med sin fostermamma Malen Liewehr.

NYHETER

Tvååriga Haddiles utvisning till Frankrike upphävs av migrationsdomstolen i Malmö.

Skälet är att en man och en kvinna i Algeriet uppger att de är Haddiles föräldrar.

– Migrationsverkets prövning ska i första hand göras mot förhållandena i Algeriet, skriver migrationsdomstolen i beslutet.

Migrationsverket ska nu pröva fallet på nytt:

– När mamman är bosatt i Algeriet, då är enda rimliga slutatsen att börja om från början och titta på fallet med de förutsättningarna, säger Michael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

Vad händer nu?

– Nu kommer vi att avvakta socialförvaltningens föräldrautredning och lämplighetsbedömning. De kommer att göra bedömningen om det är lämpligt att Haddile ska återknyta till de biologiska föräldrarna. Hur de ser på saken kommer att vara avgörande för detta ärende.

Om socialförvaltningen säger att Haddile ska var kvar i Sverige så rättar ni er efter det?

– Jag kan inte föregripa beslutet. Jag kan bara säga som domstolen, att det har avgörande betydelse om hon kan återförernas med föräldrarna eller inte, säger Ribbenvik.

Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg är besviken på migrationsdomstolens beslut:

– Det var väl inte det allra bästa jag skulle kunna önska mig. Det hade varit bättre om hon hade fått permanent uppehållstillstånd redan nu, säger Lindberg.

Beslutet överklagades

Men i familjehemmet i skånska Broby ökar nu hoppet om att Haddile får stanna:

– Ja, hoppet ökar. Vi hyser stort förtroende för socialförvaltningen och att den ska kunna göra en ordentlig utredning. Vi önskar att den också kommer att beskriva förhållandena i Algeriet när det gäller mänskliga rättigheter, hur kvinnor behandlas och situationen för barn födda utom äktenskapet, säger fostermamman Malén Liewehr till TT.

Migrationsdomstolen konstaterar i dagens dom att Migrationsverket tidigare har beslutat att Haddile ska utvisas till Frankrike. Detta beslut överklagades av Haddiles advokat, som i stället begärde att hon skulle få permanent uppehållstillstånd.

Under migrationsdomstolens prövning har förutsättningarna för ärendet ändrats:

– En kvinna och en man som uppger sig vara Haddiles biologiska föräldrar har kontaktat Sveriges ambassad i Algeriet och uppgett att de vill återförenas med Haddile, skriver migrationsdomstolen.

Frågan om föräldraskapet

Domstolen konstaterar att en DNA-utredning nu har inletts för att fastställa om de är Haddiles föräldrar.

– Om det algeriska paret är Haddiles biologiska föräldrar finns det inte något som tyder på att det vore lämpligt att en eventuell återförening mellan dem och Haddile ska äga rum i Frankrike, skriver domstolen.

Men även om deras föräldraskap kan slås fast så räcker inte det för att skicka Haddile till Algeriet.

– En återförening måste också föregås av omfattande utredningar beträffande parets föräldraförmåga, menar domstolen, som anser att en eventuell återförening med föräldrarna "i vart fall inledningsvis" bör ske i Sverige.

”Avgörande betydelse”

Migrationsdomstolen ger Migrationsverket i uppdrag att pröva fallet mot situationen i Algeriet. Men det är också viktigt "vilka konsekvenser en separation från familjehemmet" i Sverige skulle innebära för Haddile.

– Dessa beaktanden kan medföra att det inte är förenligt med Haddiles bästa att återförenas med sina biologiska föräldrar. Det ankommer på de sociala myndigheterna att genomföra utredningar av nu nämnt slag, konstaterar domstolen.

Socialtjänsten i Lund ska alltså utreda föräldrarnas lämplighet. Enligt migrationsdomstolen får de sociala myndigheternas utredning "stor och troligtvis avgörande betydelse för prövningen av asylärendet".

Nina Bergfors vid socialförvaltningen i Lund konstaterar att en utredning om föräldraskapet och föräldraförmågan pågår och att en sådan utredning får ta högst fyra månader:

– När det gäller bedömningen av föräldraförmågan måste vi träffa personerna i fråga. Då vill vi absolut att föräldrarna eller föräldern ska komma hit, säger Bergfors till TT.

Publicerad: