Ny studie: Homofober har lägre intelligens

Publicerad 2018-06-04

Har du alltid misstänkt att homofober är mindre intelligenta?

Den tesen stöds av en ny, australiensisk studie.

Att det kan finnas ett samband mellan ökad benäneghet för fördomar och låg intelligens har flera studier tidigare påvisat. I en ny studie kommer forskarna även fram till att personer som har en låg kognitiv förmåga i högre utsträckning har fördomar mot samkönade par, skriver Dagens ETC.

Forskarna bakom studien hör hemma på Queensland university i Australien och över 11 000 australiensare har svarat på en enkät. I studien har forskarna använt tre metoder för att utvärdera deltagarnas kognitiva förmågor, bland annat har de tittat på läsförståelse.

Lägst rankade mindre positiva till HBTQ-rättigheter

Den grupp som blev lägst rankade enligt dessa tre mätningar visade sig sedan hålla med mindre om påståenden som ställde sig positiva till HBTQ-människors rättigheter. Hos de deltagare som hade låg verbal förmåga var sambandet särskilt tydligt.

Detta samband kvarstod även när forskarna såg till vissa socioekonomiska faktorer.

En artikel om studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Intelligence.