Hivsmittad frias av HD för oskyddat sex

TT

Publicerad 2018-06-07

Risken för att en hivsmittad person som är välinställd i sin behandling smittar sin partner är minimal, konstaterar Högsta domstolen.

Det fanns ingen "konkret fara för annan" när en hivsmittad man hade oskyddat sex med en annan man. Mannen frias därför av Högsta domstolen.

En hivsmittad man som utan att berätta om sin sjukdom hade oskyddat sex frias av Högsta domstolen från misstankar om framkallande av fara för annan. Högsta domstolen konstaterar att eftersom mannen medicinerade och hade en välinställd hivbehandling var risken för smitta minimal. Åtalet ska därför ogillas, skriver Högsta domstolen.

– Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att en hivbehandling ska definieras som välinställd. Bland annat måste mängden viruspartiklar vara väldigt liten och man måste ha regelbunden kontakt med vården, säger Malin Bonthron, justitieråd i HD.

Samförstånd

Hiv klassas visserligen som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen, som anger ett antal förhållningsregler för den smittade. Bland annat att sexualpartnern ska informeras och att man ska skydda sig vid samlag.

– Men det finns inga straffbestämmelser i denna lag. I stället hänvisas till brottsbalkens "framkallande av fara för annan", men det måste det finnas en "konkret fara för överföring av allvarlig sjukdom" för att det ska vara straffbart. Dels måste det vara möjligt, dels måste det finnas en viss sannolikhet (att smittoöverföring sker), säger Malin Bonthron.

Efter att ha tagit del av ett antal expertutlåtanden och forskning på området konstaterar Högsta domstolen att smittoöverföring i det aktuella fallet inte varit särskilt sannolik.

– Det finns ett brett samförstånd bland experter, både i Sverige och utomlands, att smittsamheten hos en hivsmittad person som är välinställd i sin behandling är minimal, säger Malin Bonthron.

Ingen fara

Exempelvis, säger hon, finns en internationell studie där 1 100 par följts från 2010 där den ena partnern är hivsmittad, men inte den andra. Paren har dessutom haft sex utan kondom. Trots det har inte ett enda fall av smittoöverföring ägt rum.

– Högsta domstolen konstaterar att det, strikt vetenskapligt, inte går att utesluta smitta, men att det (i förekommande fall) inte varit sannolikt. Det har alltså inte funnits någon konkret fara för annan. Och det är så hovrätterna dömt i flera år i dessa fall, säger Malin Bonthron.

Åtalet ska därför ogillas. Målsäganden, den hivsmittades partner, smittades inte av hiv och den tilltalade mannen hade tidigare friats av både tingsrätt och hovrätt.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs felaktigt kön på partnern.

Följ ämnen i artikeln