Läkarna i händerna på läkemedelsindustrin

Bara tre länder i Europa har inte reglerat läkares fortbildning

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Ronny Öhman, läkare och lungcancerspecialist

avJoachim Kerpner

NYHETER

Landstingen satsar inte på läkarnas vidareutbildning.
Därför är de svenska läkarna i händerna på läkemedelsbolagen när det gäller fortbildning.
Ronny Öhman vill att läkarnas vidareutbildning i större utsträckning ska stå fri från industrin.

Mellan 2005 och 2015 minskade den externa fortbildningen för specialistläkare från nio till sex dagar om året, enligt tidningen Sjukhusläkaren.

Läkaren Ronny Öhman arbetar aktivt inom Läkarförbundet för att ändra på det. Men han kämpar i motvind:

– Det finns bara tre länder i Europa som inte på något sätt reglerat läkares fortbildning. Dessa länder är Portugal, Malta och Sverige. Det påverkar Sveriges förmåga att erbjuda sina invånare sjukvård på högsta internationella nivå, säger Öhman.

Engelska läkare blir avstängda

I många länder måste läkare åka på ett visst antal kongresser eller nationella möten. Då får de poäng som visar att de fortbildat och uppdaterat sig på ny forskning.

– Annars får de inte fortsätta jobba. I USA och Storbritannien är det stenhårt. Utan fortbildningspoäng blir du avstängd, säger Öhman.

Läkarnas arbetsgviarförening SKL, Sveriges kommuner och landsting, skrev ett avtal med läkemedelsindustriföreningen Lif som började gälla 2015. Det innebär att läkemedelsindustrin inte längre får betala för läkares deltagande i extern fortbildning eller konferens. Därmed har trycket på landstingen att bekosta vidareutbildning för läkare ökat.

– Det sker en hel del utbildningar och aktiviteter. Men det är alldeles för lite. Man kan inte hävda att man är påläst om man bara läser om forskningsnyheter på internet, säger Öhman.

Så hur ska läkarna kunna stå mer fria från läkemedelsindustrin?

– Landstingen måste vara beredda att ta kostnaden för vidareutbildningen.

SKL vill inte diskutera frågan

Landstingens arbetsgivarorganisation SKL vill inte ens diskutera läkarnas fortbildning med Aftonbladet:

– Det är arbetsgivarens ansvar. Hur våra medlemmar lever upp till det får de själva svara på, säger David Persson, pressekreterare på SKL.

Ronny Öhman är själv lungcancerspecialist och fick 113 000 kronor från fyra läkemedelsbolag 2015. Han är positiv till de arvoden han fått som ersättning för föreläsningar:

– Jag anser att vi i Sverige bör ha mer kontakt mellan sjukvården och läkemedelsindustrin. Kontakten ska i första hand vara med läkemedelsbolagens medicinska avdelningar, som är skilda från marknadsavdelningen. Inget seriöst läkemedelsbolag är intresserat av att sälja sina produkter till fel patienter på fel indikation med risk för dåligt rykte, säger Ronny Öhman.


ARTIKELN HANDLAR OM