EU närmar sig om vaccinpassen

Av: 

TT

Publicerad:
Så här tänker sig EU-kommissionen att deras ”gröna digitala certifikat” kan se ut. Arkivbild.
Foto: Wiktor Nummelin / TT
Så här tänker sig EU-kommissionen att deras ”gröna digitala certifikat” kan se ut. Arkivbild.

NYHETER

Den 1 juli hoppas EU ha sina "vaccinpass" på plats för att underlätta resandet under pandemin. Medlemsländerna är nu redo för förhandlingar med EU-parlamentet.

De 27 EU-ländernas Brysselambassadörer enades på tisdagen om sin syn på EU-kommissionens så kallade "gröna digitala certifikat".

"Det är av största vikt för våra medborgare, våra samhällen och våra ekonomiers återhämtning. Jag välkomnar det här första steget. Det visar att vi är redo att engagera oss konstruktivt", säger António Costa, premiärminister i ministerrådets ordförandeland Portugal, i ett pressmeddelande.

Certifikaten är till för att alla EU-medborgare och invånare i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein på ett enkelt lätt ska kunna visa upp om de blivit vaccinerade, lämnat ett negativt covid-19-test eller rentav nyligen varit sjuka.

Alla EU-instanser betonar att det inte rör sig om någon resehandling i sig. Man måste inte ha ett certifikat för att få resa. Däremot är förhoppningen att certifikaten ska underlätta för resandet med jämbördiga och likartade uppgifter. Samtidigt är det fortsatt upp till varje medlemsland att bestämma över vilka krav eller restriktioner man anser sig ha behov av på grund av hälsoläget.

I slutet av april väntas även EU-parlamentet ena sig om sin syn på certifikaten, varpå slutförhandlingar kan inledas i början av maj. Målet är sedan att certifikaten formellt ska vara i bruk från den 1 juli.

Publicerad: