Kry vill köpa 1177 Vårdguiden – läkare rasar mot beslutet

”Som att sätta bocken till trädgårdsmästare”

Nätläkartjänsten Kry vill köpa Medhelp, bolaget som sköter rådgivningen på 1177 i Stockholm.

Affären kritiseras nu skarpt av läkare.

– Det finns en uppenbar risk för jäv, säger Ylva Sandström, ordförande för Distriktläkarföreningen i Stockholm.

På måndagen avslöjade Dagens Medicin att vårdbolaget Kry lagt bud på Medhelps dotterbolag Vårdtjänster, företaget som bemannar 1177 Vårdguiden i Region Stockholm. Det skulle innebära att Kry får ett större inflytande över vården i huvudstaden.

– Vi vill genomföra köpet för att Medhelps verksamhet fungerar så fantastiskt bra. Det är ett otroligt välskött bolag, säger Erik Hjelmstedt, Sverigechef för Kry, till Aftonbladet.

Enligt Hjelmstedt kommer verksamheten att förbli oförändrad. De cirka 250 sjuksköterskorna som i dag är anställda av Medhelp arbetar kvar i Vårdtjänster efter ägarbytet. Ingen koppling kommer heller att finnas mellan Kry och Medhelp.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef för Kry.
Erik Hjelmstedt, Sverigechef för Kry.

Men affären oroar ändå läkare, som starkt ifrågasätter det lämpliga i att Kry tar över en så central vårdfunktion.

”Konstig situation”

En av de som opponerat sig mot förvärvet är Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Han befarar en jävssituation där privata och offentliga vårdcentraler blir förfördelade om affären går i lås.

– Kry är en vårdgivare som har egna vårdcentraler – och sedan ska de ansvara för systemet som har hand om rådgivning och hänvisning. Det blir en väldigt konstig konkurrenssituation, säger han.

– Det finns alltid en risk att man dirigerar tips och råd som gynnar de egna vårdcentralerna.

”Igen moral”

Även Ylva Sandström, ordförande för Distriktläkarföreningen i Stockholm, är orolig för konsekvenserna.

– Det finns en uppenbar risk för jäv. Jag känner inte till några detaljer, men 1177 har en nyckelfunktion när det gäller att sortera patienter och leda dem rätt. Man kan ju tänka sig att att man rekommenderar sin egen app, exempelvis.

– Kry har ju tyvärr ett dåligt rykte och tänjer ofta på gränserna, kan man säga. Det finns ingen moral alls – är det inte olagligt är det lagligt. Att låta Kry driva 1177 är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Ylva Sandström, ordförande för Distriktläkarföreningen i Stockholm.
Ylva Sandström, ordförande för Distriktläkarföreningen i Stockholm.

Hon tycker att frågan egentligen riktar ljuset på 1177 Vårdguidens funktion, som hon menar är problematisk.

– De som driver Vårdguiden har ju ingen kunskap om patienterna. Det hade varit bättre om man lagt mer pengar på vårdcentralerna i stället och låtit dem sköta rådgivningen, säger Ylva Sandström.

Region Stockholm, som är den enda region som inte driver webbplatsen 1177 och telefontjänsten i egen regi, måste formellt godkänna ägarbytet.

Publisert: