Löfven: Malmö visar att man kan vända negativ utveckling

Stefan Löfven vid ett tidigare tillfälle.
Stefan Löfven vid ett tidigare tillfälle.

Malmö inspirerar och visar att man kan vända utvecklingen kring gängkriminaliteten.

Det sa statsminister Stefan Löfven vid ett digitalt möte om ”Sluta skjut” i Malmö, som fått godkänt för att användas på andra ställen i landet.

Löfven belyste också att det är helhetsarbetet som Malmö gjort bra – med både hårda tag mot brottsutövare och fokus på att strypa nyrekryteringen till gängen.

Sluta skjut-projektet har förlängts i Malmö efter att man kommit fram till att man inte kan utesluta att det bidragit till en positiv trend vad gäller minskat antal skjutningar i staden sedan införandet av projektet – från 65 skjutningar 2017 till 20 skjutningar 2020. Sluta skjut är ett samarbete mellan Kriminalvården, Malmöpolisen och Malmö stad där man söker upp personer som är i eller har risk att hamna i gängkriminella miljöer för att dels gå in med hårdhandskarna mot våldet men också för att visa att det finns hjälp att få för att komma ur gängkriminaliteten. Nu kan metoden implementeras även i andra kommuner.

Metoden baseras på ett koncept från USA om gruppvåldsintervention (GVI), där man genom samtal, hembesök och gruppmöten ska ge ett samlat budskap från myndigheterna: ”ta fingret från avtryckaren – vi vill inte att du ska dö eller döda”.

Malmöpolisen: ”Svår lina vi balanserar på”

Under onsdagen hölls ett digitalt möte med bland annat projektets ledare samt statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg för att informera och diskutera vad som gjorts i Malmö för att bidra till minskade skjutningar. Här deltog bland annat polisområdeschef Stefan Sintéus, som belyste att man fortsatt har problem med brottslighet i Malmö men att projektet är en av flera grejer, tillsammans med bland annat skärpt lagstiftning, som hjälper till med det brottsförebyggande arbetet.

– Vi är otroligt stolta över att vi har fått ner antalet skjutningar från 65 till 20, men där var ändå 20 skjutningar som inträffade.

– Vi är ödmjuka inför framtiden, vi vet att det är en svår lina vi balanserar på. Vi har konflikter i Malmö men vi ser att strategin gör att vi tidigt kan påverka konflikterna till det positiva, sa Stefan Sintéus vid mötet.

Polisen belyste också att avhopparverksamheten är gedigen och välutvecklad i Malmö, något som beskrivs som avgörande för att projekt som Sluta skjut ska fungera.

”Gemensamma krafter”

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, belyste att projektet lett till ett ökat samarbete mellan myndigheterna. Hon belyser också att det inte bara är hårda tag som är nyckeln till framgång.

– Vi har genom gemensamma krafter tidigt drivit på för förändring. Parallellt har vi jobbat med att förstärka avhopparprogrammet. Det är en tydligt medveten strategi, man kan inte bara jobba med det repressiva utan det ska finnas verktyg för att ta emot de som vill hoppa av.

– En annan sak som vi ofta återkommer till är att gå efter pengarna, att göra det svårt att tjäna de svarta pengarna och att driva illegal verksamhet, säger Stjernfeldt Jammeh.

Just helhetsbilden är något som statsminister Stefan Löfven lyfter fram som en framgång från Malmös håll.

– Malmö visar att man kan vända en negativ utveckling till en positiv utveckling, det är helheten här som är viktig, sade statsministern vid pressmötet.

– Gängbrottsligheten måste hanteras hårdhänt här och nu, det är därför vi skärper straff, det är därför vi inför fler poliser, och polisen får mer möjlighet till kameraövervakning, bland annat. Men man måste också lägga till någonting som bryter nyrekryteringen, och där har Malmö jobbat mycket systematiskt under lång tid i samarbete med socialtjänst, skola, och så vidare, för att också se att färre unga ska söka sig till brottsligheten.

Inrikesministern under en pressbriefing om gängkriminalitet och skjutningar på tisdagen. Siffrorna visar på en positiv utveckling. Arkivbild från 10 mars.
Inrikesministern under en pressbriefing om gängkriminalitet och skjutningar på tisdagen. Siffrorna visar på en positiv utveckling. Arkivbild från 10 mars.

Stefan Löfven belyste också andra kommuner med positiva resultat och tar särskilt upp Södertälje.

– Det långsiktiga, visar både Malmö och Södertälje, att det går att göra någonting åt. Det är helhet, uthållighet som behövs, både i kommunen och i landet, det är just därför vi jobbar både med hårdheten och också med att se till att stoppa nyrekryteringen.

Malmö ”var symbolen för gängvåldet”

Inrikesminister Mikael Damberg, som också deltog vid mötet, menar att projektet kan ha spelat roll i Malmö och att flera kommuner nu står på kö för att göra något liknande. Han har tidigare sagt till Aftonbladet att det är viktigt att lyssna på Malmös erfarenheter och att det är hoppfullt att se att samarbete kan leda till minskat våld.

– Vi ser att Malmö har visat vägen i att det går att vända utvecklingen om det grova våldet. Sluta skjut kan vara en del i detta.

På en fråga från P4 Malmöhus angående att Göteborg redan ser en nedåtgående trend utan projektet, och huruvida det är bra att införa ändå även om man inte specifikt kan säga att det är det som ger resultat, belyser Mikael Damberg att man inte kan säga att projektet enskilt lett till minskningen av antalet skjutningar, men att det är en bidragande orsak.

– Det här är en internationellt utvärderad metod som lett till minskade skjutningar i ganska många städer i USA. Då har man prövat den i Malmö, den stad som tyvärr var symbolen för gängvåldet, det är kanske inte roligt att säga så men det var så, att vi hade väldigt mycket skjutningar i Malmö.

– Det här är en beståndsdel i att Malmö tog sig från situationen till en helt annan situation i dag. Vi ska fortsätta utvärdera både den här modellen men också andra kommuners och regioners arbete mot gängkriminalitet, den här metoden kan vara en bidragande orsak men är inte hela förklaringen, säger Mikael Damberg, inrikesminister.

Mikael Damberg beskriver listan på kommuner som visat intresse för att införa ”Sluta skjut”-metoder nu är lång.

– Man kan inte implementera den här metoden i alla städer samtidigt, men några kommuner som redan gått ut och räckt upp handen och sagt att de vill gå vidare är Göteborg, Uppsala Botkyrka och även en del andra andra områden i Stockholmregionen. Stockholmsregionen just är så stor, så det är lite mer komplicerat av den anledningen, säger Mikael Damberg.

– Budskapet är ganska tydligt, för att kunna göra det här så måste kommunerna också gå in långsiktigt och jobba med ganska stora insatser för avhopparverksamhet, annars kommer det inte att gå, avslutar inrikesministern.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN