Ministern: Kvinnans säkerhet ska gå först

Anna Hansson/TT

Publicerad 2019-04-18

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Arkivbild.

Det är för tidigt att säga om den skärpta lagen om kontaktförbud gett resultat, anser justitieminister Morgan Johansson. Nu görs en tillsyn av hundratals ärenden för att se om tolkningen av lagen ska skärpas.

– Jag tror säkert att det finns mer att göra, säger Morgan Johansson.

Tre av fyra kvinnor som ansöker om kontaktförbud nekas det.

Enligt Morgan Johansson är de regler som finns tillräckliga, men det är för tidigt att dra slutsatser om de lagskärpningar som trädde i kraft i juni förra året haft önskad effekt.

– Vi har de stramaste reglerna någonsin. Men ibland tar det tid innan de får genomslag, säger Morgan Johansson (S) till TT.

Kan stramas upp

I en tillsyn kommer 600 ärenden mellan den 1 april till den 31 december gås igenom för att se om polis och åklagare lever upp till de riktlinjer som satts upp. En översyn görs också av en särskild handbok för kontaktförbud.

– Vi kommer att se resultaten av tillsynen och handboksöversynen och då tror jag att man kommer att se en uppstramning av tillämpningen av regelverket, säger Morgan Johansson.

Kritik mot tillämpning

I beslutet om kontaktförbud vägs den integritetskränkning det innebär att beläggas med kontaktförbud mot hotbilden. Kvinnojourernas organisation Roks är kritiska till hur lagen tillämpas och menar att det händer att kvinnors säkerhet bortprioriteras.

– Det ska inte vara så, kvinnans säkerhet ska komma i första hand. Det är hela syftet med lagstiftningen så jag ser fram emot tillsynen som nu görs och där man går igenom ärende för ärende och ser om man tolkat reglerna på rätt sätt, säger Morgan Johansson.

ANNONS