Oenighet kring förslaget för nya hockeyarenan

Här i Gränby är det tänkt att nya hockeyarenan ska byggas. Men Vänsterpartiet vill bygga i Kölen.
Här i Gränby är det tänkt att nya hockeyarenan ska byggas. Men Vänsterpartiet vill bygga i Kölen.

Politikerna har delade meningar om var den nya hockeyarenan ska stå och hur den ska finansieras.

Det visar Aftonbladets enkätundersökning.

Det nya förslaget på hockeyarena som Sportfastigheter föreslår, och som Aftonbladet har tagit del av, beräknas kosta 479 miljoner kronor och ska klara de krav som finns för spel i SHL. Publikmässigt kommer den nya arenan att rymma närmare 5 000 åskådare och ha plats för loger, restaurang och en sportbutik.

Arenan ska också kunna användas för andra idrotter än bara hockey och konståkning. Däremot kommer den inte att anpassas för några konserter.

– Destination Uppsalas bedömning är att en isarena inte är optimal för konserter, att anpassa den för konserter skulle också göra arenan ungefär 20 miljoner dyrare, berättade Eva Sterte, vd för Sportfastigheter, i samband med att förslaget skickades över till kommunstyrelsen.

Uppsalas politiker inte överens

I Aftonbladets enkätundersökning, där samtliga kommunalråd i Uppsala har fått möjlighet att tycka till om det nya förslaget, är det tydligt att det råder en stor oenighet bland politikerna som högst troligt inte kommer att stå klar som planerat om tre år.

– För tidigt att säga. Det är ju målsättningen, men arenan ska stå där länge så viktigare att den blir bra än att den blir klar ett visst datum, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Tobias Smedberg (V), kommunalråd.
Tobias Smedberg (V), kommunalråd.

Vänsterpartiet vill byta plats för arenan

Vänsterpartiet och kommunalrådet Tobias Smedberg vill att arenan ska byggas enligt förslaget Kölen, och inte Gränby sportfält. Ett förslag som bland annat fått kritik av föreningarna som ska nyttja isarenan.

– När vi nu på grund av minoritetsstyrets dikeskörning behöver se över denna fråga en gång till vill vi att man återigen utvärderar en placering vid det mer centrala kvarteret Kölen. Tidigare utredning visade att vi där skulle få en större arena till ett lägre pris på en bättre plats.”

Linnea Bjuhr (S), gruppledare.
Linnea Bjuhr (S), gruppledare.

Sverigedemokraterna: Minska stödet till stadsteatern

Linnea Bjuhr (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna, vill att Uppsala kommun ska satsa på en arena som också anpassas för att kunna ta emot större konserter som exempelvis Melodifestivalen.

– Uppsala behöver en arena som möter både behovet hos elitidrotten och kan inhysa större musikarrangemang. Därför är det dåligt att förslaget inte är anpassat för konserter, vilket var tanken från början och något som är en viktig intäktskälla i sammanhanget. Vi vill därför att möjligheten till större konserter ska finnas, säger Linnea Bjuhr (SD).

För att klara finansieringen vill man minska stödet till Uppsala stadsteater.

– Genom att minska stödet till stadsteatern är de ökade 100 miljonerna täckta efter ett antal års tid. Det är en prioritering vi gärna gör. Uppsala behöver en arena för den breda folkmassan, inte mer pengar till kultureliten i stadsteatern.

 

Uppsalas politiker om turerna kring nya hockeyarenan:

 

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Jag tycker att Sportfastigheter gjort ett bra jobb och presenterat flera spännande alternativ. Deras roll är att föreslå ett förslag och nu ska kommunstyrelsen väga samman alla olika perspektiv. Personligen tycker jag om det förslag, Oktagonen, som Sportfastigheters styrelse förordar, men nu ska vi processa det snarast möjligt för att i höst landa i ett alternativ. Det får inte bli en långbänk!”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”Bygger vi en ny arena behöver vi bygga en med kapacitet på 5 000 platser. Detta är något som Uppsala saknar och behöver. Inte bara för idrotten utan även för större event och kongresser. Min bedömning är att runt 5 000 platser är lagom med tanke på driftsekonomi och faktisk efterfrågan. Bygger vi en ännu större arena kommer vi konkurrera med Studenternas som har plats för cirka 10 000 personer och ta driftmedel från andra idrotter. Med cirka 5000 platser täcker vi i princip alla segment som efterfrågas.

Det som är viktigast är att tillgodose idrottens behov av infrastruktur och möjligheter att ekonomiskt stå på egna ben. Uppsala ska vara en kommun i framkant med möjlighet till idrottande på alla nivåer. Vi får inte underskatta elitidrottens turistekonomiska intäkter som gynnar kommunen i sin helhet.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”Det är vår bedömning och målsättning. Det är även det som står i fullmäktigebeslutet och det ska till en ekonomisk härdsmälta där världsekonomin kollapsar om arenan inte blir färdig runt 2023. Om världskonjunkturen slår till kommer inte andra investeringar i Uppsala som Södra staden, bron över Fyrisån, Ulleråker eller kapacitetsstark kollektivtrafik heller att komma igång.”

Erik Pelling (S) och Caroline Hoffstedt, kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Vi har inte tagit ställning än. Utredning pågår och flera alternativ ligger på bordet.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”Att bygga för fler är inte ekonomiskt försvarbart. Det blir svårt för idrottslagen att bära den kostnaden och risken är att kostnaden tränger undan nödvändiga investeringar för andra idrotter i Uppsala.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”För tidigt att säga. Det är ju målsättningen, men arenan ska stå där länge så viktigare att den blir bra än att den blir klar ett visst datum.”

Stefan Hanna (UPD), kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Bara det inkluderar moderna, snabba, sätt att kunna sälja dricka och mat i pauser och några loger är det okej.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
Tyvärr tror jag det räcker utmärkt då det genom åren varit mycket svårt att få över 3 000 att regelbundet gå på matcher. Billigare, roligare och bättre om det ofta kan bli fullt istället för halvfullt. Eftersom inte kommunen ville bygga den ursprungliga hallen är detta bra. Klubbarna ska ha råd att vara där också.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
Tveksamt. Men det hoppas jag. Vi har redan väntat för länge. Och kommunen ska bygga i lågkonjunktur.”

Linnea Bjuhr (SD), gruppledare

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Uppsala behöver en arena som möter både behovet hos elitidrotten och kan inhysa större musikarrangemang. Därför är det dåligt att förslaget inte är anpassat för konserter, vilket var tanken från början och något som är en viktig intäktskälla i sammanhanget. Vi vill därför att möjligheten till större konserter ska finnas.

För SD är däremot inte finansieringen ett problem. Genom att minska stödet till stadsteatern är de ökade 100 miljonerna täckta efter ett antal års tid. Det är en prioritering vi gärna gör. Uppsala behöver en arena för den breda folkmassan, inte mer pengar till kultureliten i stadsteatern.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”Uppsala misslyckas år efter år med att få hit större musikarrangemang för en bredare publik, som till exempel Idol och Melodifestivalen för att det inte finns någon tillräckligt stor arena. Nu bygger man återigen en för liten arena, som inte kommer kunna inhysa större arrangemang. Givetvis borde man bygga fler åskådarplatser än det som planeras. Annars faller syftet med bygget.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”Med kommunens "track reckord" av att inte hålla varken både budget eller tidsplan är det osannolikt att arenan står där 2023.”

Tobias Smedberg (V), kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Vi vill se fler beslutsalternativ. När vi nu på grund av minoritetsstyrets dikeskörning behöver se över denna fråga en gång till vill vi att man återigen utvärderar en placering vid det mer centrala kvarteret Kölen. Tidigare utredning visade att vi där skulle få en större arena till ett lägre pris på en bättre plats.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”En mindre arena riskerar bli sämre för kommunens ekonomi på sikt då intäkterna i arenan blir lägre. Vi ska inte vara dumsnåla. När minoritetsstyrets bestämde sig för att placera arenan vid sportfältet istället för vid kvarteret Kölen, som kommunförvaltningens utredning föreslog, tog man en stor risk. Nu har vi fått ett kvitto på att sådan nyckfullhet blir dyr och fördröjer arenan.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”Nej det tror jag inte. Liberalernas iver att lägga arenan vid sportfältet trots att tidigare utredning visade att vi kan få en större arena till ett lägre pris vid en mer central placering har gjort att vi nu kommer få fortsätta vänta på en arena. Tråkigt för Uppsala som behöver mer isyta för såväl idrottare som motionärer.”

Jonas Peterson (C), gruppledare

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Kommunstyrelsen arbetsutskott har fått en kort presentation utan handlingar och vad jag kan bedöma finns en del frågor som måste besvaras. Kommunfullmäktige har satt upp en ram och nu måste ett samarbete med föreningarna som behöver istider för sin sport intensifieras.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”Visst finns risken att den blir för liten men den risken måste kommunen dela med klubbarna, de som behöver isen. Mer isyta behövs och alla klubbar måste nu vara med och dela risken till exempel genom att ta större ansvar för driften.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”Med den korta information jag fått kan jag inte bedöma det men förhoppningsvis får Uppsala tillgång till fler isytor under 2023.”

Rickard Malmström (MP), kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
”Det är en pågående utredning och inget är klart än, så det återstår att se vad vi tycker om det slutliga förslaget.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
”Det är inte vår bedömning och publikkapacitet kostar mycket pengar. En större satsning här skulle ge andra idrotter mindre ekonomiskt utrymme. Det blir dessutom svårt för föreningarna att bära sin del av kostnaden om en anläggning blir för dyr.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
”Det har varit målsättningen, men det återstår att se.”

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

Vad tycker du om det nya förslaget som Sportfastigheter nu föreslår?
När beslut fattades om en ny isarena förespråkade vi moderater att, som utredningen föreslog, bygga arenan på Kölen. Styret (S, L, MP) svängde snabbt och la istället fram förslag om att arenan byggs i Gränby. Idag kan vi konstatera att arenan blir precis så dyr, trång och dålig som vi varnade för. Almtuna och issporterna har inte råd att vänta längre, därför vill vi att Kölen utreds på nytt.”

Riskerar inte arenans kapacitet på 5 000 åskådare att snabbt bli för liten med tanke på att Uppsala beräknas expandera med "ett helt Sundsvall" bara i södra staden?
Vi anser att en kapacitet på 5000 åskådare är tillräcklig. Det är viktigt att det blir en funktionell och ändamålsenlig arena som även kan husera konferenser och event, dessa möjligheter är större på Kölen. Därtill är den kommersiella aspekten viktig att lyfta in. Med liggande förslag kommer vi exempelvis inte kunna genomföra Melodifestivalen.”

Kommer Uppsala att ha en ny hockeyarena färdig under 2023?
Nej, när styret nu har kört projektet i diket kommer inte arenan stå färdig 2023.”

Publisert:

LÄS VIDARE