Vitaminbrist tänkbar orsak till sjuk torsk

Av:  TT

Östersjötorsken lider av tiaminbrist, enligt en ny forskningsstudie. Arkivbild.
Östersjötorsken lider av tiaminbrist, enligt en ny forskningsstudie. Arkivbild.

Brist på tiamin (vitamin B1) kan vara en bidragande faktor bakom Östersjötorskens dåliga hälsa.

Forskare vid Stockholms universitet har undersökt totalt 51 fiskar i Hanöbukten utanför Blekinge som alla genomgick en kemisk analys. Resultatet har nu publicerats i tidskriften Plos One och visar att nästan fyra av fem (77 procent) av fiskarna led av tiaminbrist i hjärnan

Forskarna beskriver hur fiskar med tiaminbrist kan ta skada på flera sätt. Bland annat stör den energiomsättningen på ett sätt som kan leda till utmärgling. Bristsjukdomar på grund av för lite tiamin observerades hos Östersjötorsken redan för 20 år sedan. Resultatet av den nya studien gör att forskarna pekar ut just tiaminbrist som en del av förklaringen till artens dåliga hälsa.

Upptäckten beskrivs i studien som nedslående då tillståndet för Östersjötorsken är och har i flera årtionden varit allvarligt. Orsaken är bland annat överfiske och den omfattande syrebristen i Östersjön. Att tiaminbristen observeras just hos torskar i Hanöbukten, som är en viktig lekplats för arten, är särskilt oroande, konstaterar forskarna.

Publisert: