Malmöiter får coronainfo i tälten

Från vänster: Mamon Al Asadi, Diana Barazi, Sara Eldakkak, Marshaal Al-Salmy, Noha Aldahdouli och Iftikhar Ali.
Från vänster: Mamon Al Asadi, Diana Barazi, Sara Eldakkak, Marshaal Al-Salmy, Noha Aldahdouli och Iftikhar Ali.

Runt om i Malmö har små tält börjat fungera som infopunkter.

Ett större nätverk ger där information om coronaviruset till medborgarna.

– Många har känt sig trygga i att veta att den här informationen finns tillgänglig nära dem, säger Sara Eldakkak, från infopunkten på Lindängen.

Det som började med ett initiativ från Malmö stad, Röda Korset, Malmö universitet och Tillsammans i förening har nu lett till att ett stort antal organisationer (se faktaruta) har anslutit sig. Infopunkter, i form av små tält, ger då invånarna i utvalda stadsdelar i Malmö möjlighet att få information om coronaviruset.

Informationen som medarbetarna, dels frivilligarbetare och dels personer som är där på arbetstid, delar med sig av är den de sammansatt från Folkhälsomyndigheten och andra relevanta, officiella myndigheter.

– Det är för att de ska veta vad som gäller och helt enkelt påminna dem om råden de fått från myndigheter, säger Sara Eldakkak från Tillsammans i Förening.

Hennes kollega Diana Barazi fyller i:

Självisolerade får information

– Det är väldigt mycket information som sprids från olika nätverk. Då är det väldigt svårt att filtrera: ”Okej, vad ska jag lyssna på? Vad ska jag inte lyssna på?”.

Förutom att delge information hjälper infopunkterna till med att skapa trygghet och minska oron för covid-19 bland invånarna.

Bland annat genom att erbjuda hjälp med att handla, dela ut informationsblad till självisolerade i området och betona vikten av att lyssna på Folkhälsomyndigheten istället för nyheter från andra länder.

– Den första frågan vi får är ”Varför stänger inte Sverige av hela samhället”, skrattar Iftikhar Ali, hälsofrämjare på Lindängen.

Från vänster: Mamon Al Asadi, Marshaal Al-Salmy, Noha Aldahdouli, Diana Barazi, Ifthikar Ali och Sara Eldakkak.
Från vänster: Mamon Al Asadi, Marshaal Al-Salmy, Noha Aldahdouli, Diana Barazi, Ifthikar Ali och Sara Eldakkak.

”Många har känt sig trygga”

Den första infopunkten i Malmö öppnade på Lindängen för tre veckor sedan, vilket också är platsen där Aftonbladets möte med de frivilliga tar plats. Sedan dess har de även öppnat upp på Hermodsdal och Sofielund. I nästa vecka öppnar de dessutom upp på Rosengård och Fosie.

– Det har varit väldigt positivt. Många har känt sig trygga i att veta att den här informationen finns tillgänglig nära dem, där de bor, säger Sara Eldakkak.

Initiativet kom till efter att flera boende i Lindängen ställt frågor om coronaviruset samt en vetskap om att det fanns ett behov då mycket oro och information spreds i området.

– Vi tänker på folk. Vad de vill, vad de tänker och vad de behöver. Här kan vi hjälpa till på flera olika språk och med papper och material på olika språk, säger Iftikhar Ali.

Info på flera språk

Skriftligt finns informationen på fyra-sex språk. De ideella på Lindängen pratar i sin tur bland annat svenska, engelska och arabiska - och innan arbetspassen försöker de fördela det så att de kan erbjuda så många språk som möjligt.

Malmö stad har lyft svårigheten med att nå ut till alla i Malmö - där infopunkterna med personliga möten hoppas kunna hjälpa personer som inte kan svenska eller som kanske inte kan läsa eller skriva eller har tillgång till internet.

– Därför tror jag det är extra viktigt att ha dessa punkterna. Då kan man ändå prata med någon och om det kommer upp en fråga kan man också hitta en lösning. Man behöver inte sitta själv med detta. Tillsammans kan vi hitta lösningar, säger Jörgen Andersson, från Framtidens hus på Lindängen.

På Lindängen är infopunkten uppsatt på Lindängsplan, precis vid stadsdelens torg.
På Lindängen är infopunkten uppsatt på Lindängsplan, precis vid stadsdelens torg.

Skapat WhatsApp-grupp

Förutom att bistå med information rent fysiskt har även en WhatsApp-grupp skapats, där bland annat hälsofrämjaren Noha Aldahdouli hjälper invånare.

– Jag hjälper dem på olika sätt. Om de behöver ringa till akuten eller läkaren, eller om de vill komma ut tillsammans om de känner sig isolerade hemma och är oroliga.

När infopunkterna öppnat upp har informatörerna stått i tvåtimmarspass, måndag-fredag, men anpassat tiden vid behov. På Lindängen står de numera varje vardag klockan 11–16.

Att infopunkterna ska lägga ner inom kort är inte heller aktuellt.

– När slutar corona? Sen kanske vi tänker på det, säger Marshaal Al-Salmy, från mötesplatsen Returen.

Publisert:

LÄS VIDARE