Omsorgen gör ingen corona-ändring trots äldres oro

Arkiv.
Arkiv.

Äldre personer riskerar att drabbas hårt av coronaviruset.

Men Malmöstads rutiner för anställda inom äldreomsorg har inte ändrats.

– Vi använder oss av våra vanliga hygienrutiner, säger Ann-Kristin Blomberg, hr-chef för hälsa- vård och omsorgsförvaltningen.

Många företag och verksamheter har den senaste veckan infört karantän och reserestriktioner för medarbetare för att förhindra smitta – men inom äldreomsorgen jobbar anställda på som vanligt.

Enligt Ann-Kristin Blomberg kan personal inom äldreomsorgen som besökt norra Italien gå till jobbet så länge de inte är sjuka.

– Det vi har sagt nu är att man informerar sin chef om var man har varit och att man sedan arbetar som vanligt, om man inte har symtom.

Äldre och grundsjuka har pekats ut som riskgrupper. Hur resonerar du kring det?

– Eftersom vi arbetar med äldre har vi strikta hygienrutiner, som vi alltid följer. Vår bedömning just nu är att de rutiner vi redan har räcker. Men vi följer utvecklingen förstås och har gjort en analysbedömning i två steg om situationen skulle förändras.

Arkiv.
Arkiv.

”Värstingscenariot”

Enligt Ann-Kristin Blomberg sjösätts scenario två om medarbetare skulle börja insjukna. Scenariot innebär bland annat att man ser över bemanningen och beställer fler hygienartiklar.

Planen för det som Ann-Kristin Blomberg refererar till som ”värstingscenariot” är inte färdigställd än.

– Vi arbetar med scenarierna i detta nu. Så det kommer snart att finnas en tydlig plan som vi känner oss trygga med.

Hur hanterar ni besök från anhöriga i infektionstider ?

– Vi har precis satt upp affischer på alla äldreboenden om hur man sköter sin hygien för att undvika eventuell smittspridning.

Enligt Jan Andersson, ordförande för PRO:s Malmödistrikt, känner många medlemmar oro inför coronaviruset. Samtidigt menar han att det är ytterst viktigt att lita på Folkhälsomyndighetens bedömning av läget.

– Om man börjar spekulera blir det bara fel. Jag förutsätter att experterna har de äldres väl och ve i åtanken när de planerar hur det här ska hanteras.

Är det rätt att låta den som arbetar inom äldreomsorgen och eventuellt varit på resa i ett område med många smittade går tillbaka till jobbet direkt efter hemkomst?

– Jag tycker att man ska vidta försiktighetsåtgärder och är inte främmande för att den som varit i norra Italien isoleras under en period. Men det måste arbetsgivaren och myndigheterna bestämma.

PODD Kan coronaviruset leda till en ny finanskris?

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om hur utbrottet av coronaviruset påverkar världsekonomin. Står vi inför en finanskris om börsen rasar ytterligare? Gäst är Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE