Forskare och rektorer vägleder regeringen

Anna Lena Wallström/TT

Publicerad 2019-08-08

Den nya forskningsberedningen ska ge råd till Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. Arkivbild.

Sju kvinnor och fem män med tunga akademiska meriter blir regeringens rådgivare i forskningsfrågor.

Klimat, kompetensförsörjning och populism är några ämnen för expertgruppen.

Regeringen har nu utsett ledamöterna i den nya forskningsberedningen, som expertgruppen kallas. Beredningen ska ledas av forskningsminister Matilda Ernkrans (S), som hoppas på goda råd och visst mothugg inför den kommande forskningspropositionen hösten 2020.

– Det här är en expertgrupp som jag hoppas ska använda all sin kunskap för att ge mig understöd i att forma regeringens forskningspolitik, men också för att utmana mig och regeringen, säger hon.

Globala utmaningar

Ganska givna teman för forskningsberedningen blir miljö, klimat och hälsa.

– Sverige ska fortsatt vara en ledande forskningsnation och bygga konkurrenskraft, hållbarhet och jobb. Det är det övergripande temat. I detta måste vi värna den fria forskningen, men också forskning som svarar mot våra globala samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans.

Men expertgruppen behöver också koppla forskningen till samhällets behov av exempelvis sjuksköterskor, läkare och lärare.

– Kompetensförsörjningen i vård, skola och näringsliv är något svensk forskningspolitik behöver engagera sig mer i. Det handlar bland annat om att få en stärkt forskningsanknytning i lärarutbildningen, säger Ernkrans.

Faktaförnekelse

Minst lika viktigt är att bemöta forskningsskepticism och populism, fortsätter hon.

– Detta hoppas jag att forskningsberedningen kan ha kloka tankar och idéer om.

Beredningens första möte hålls i början av september.