Vatikanen: Så ska påstådda övergrepp hanteras

Av: TT

Publicerad:
Påve Franciskus förrättar en gudstjänst i fjol i anslutning till ett möte om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Arkivbild.
Foto: Giuseppe Lami
Påve Franciskus förrättar en gudstjänst i fjol i anslutning till ett möte om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Arkivbild.

Vittnesmålen om övergrepp mot barn har skakat den katolska kyrkan i grunden. En ny handbok från Vatikanen, om hur brottsanklagelser hanteras, ska ge fler offer upprättelse.

I anslutning till ett särskilt sammanträdde i februari förra året, om sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan, efterlyste påve Franciskus en "handbok som anger de åtgärder som myndigheterna ska vidta vid avgörande ögonblick" när ett fall uppdagas.

Nu släpper Vatikanen riktlinjer för hur biskopar och andra högt uppsatta företrädare ska hantera anklagelser om övergrepp. Bland annat innehåller manualen ett formulär där uppgifter om påstådda brott ska fyllas i.

– Den verkliga nyheten är att proceduren för första gången beskrivs på ett organiserat sätt. Från den första rapporten om ett möjligt brott till fallets definitiva avslut, säger troskongregationens sekreterare, ärkebiskop Giacomo Morandi, till Vatikanens officiella nyhetssajt.

Under de senaste årtiondena har en flodvåg av vittnesmål om övergrepp mot barn skakat den katolska kyrkan i grunden. Franciskus har sedan han tillträdde 2013 gjort arbetet mot sexuella övergrepp, och kyrkans mörkläggning av desamma, till en prioritering för sitt pontifikat.

I ett beslut som betecknades som en milstolpe fastslog påven i fjol att alla präster som känner till påstådda övergrepp är skyldiga att rapportera till sina överordnade inom kyrkan. I den nya handboken skärps regeln ytterligare: präster uppmanas att alltid polisanmäla anklagelser om övergrepp, även om de inte är skyldiga att göra det enligt lagstiftningen i det land där de verkar.

Publicerad: