Nya ålgräsängar succé för djurlivet

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2023-05-19

I en havsvik vid Gåsö strax väster om Skaftö i Bohuslän har forskare restaurerat ålgräsängar och sett djurlivet återkomma.

Att plantera nytt ålgräs på platser där det varit försvunnet kan göra susen för djurlivet. Omkring 80 procent av de ryggradslösa djuren har återvänt i ett projekt på Västkusten.

Ålgräs, även kallad bandtång, är en undervattensört som minskat kraftigt i Bohuslän de senaste årtiondena. Ålgräs är viktigt för den biologiska mångfalden eftersom de fungerar som bostad eller barnkammare åt exempelvis torsk, krabbor och räkor.

Forskare vid Göteborgs universitet har under tolv år arbetat med att återskapa ålgräsängar med framgång. Nu har de också visat att djurlivet trivs i nyplanteringarna. När forskarna räknade hur många bottenlevande djur och djur som levde i sedimenten såg de att omkring 80 procent av de ryggradslösa djuren hade återvänt.

Glest funkar

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Restoration Ecology och forskarna skriver att även om ålgräset inte har hunnit växa sig lika tätt som i en gammal ålgräsäng så är den biologiska mångfalden lika stor som i ett område med bevarat ålgräs i samma vik.

Forskarna testade att plantera ålgräs med olika mellanrum och glesare placering av plantorna lockade också djuren. Även fläckvisa planteringar som gjorts i en större plantering visade goda resultat.

Dyr metod

Enligt Eduardo Infantes, marinbiolog vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, är det goda nyheter.

”Vi kan göra nyplanteringarna mindre och glesare och det sparar pengar, eftersom det här är en dyr metod för att återställa den biologiska mångfalden på havsbottnen”, säger han i ett pressmeddelande.

Ålgräsängar har flera funktioner som gör det angeläget att skydda dem. Förutom den viktiga rollen i det kustnära ekosystemet så binder ålgräsrötterna sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling.