Biden: "Relationen är starkare än någonsin"

TT-AP

Publicerad 2023-06-22

Nya satsningar på industriell tillverkning och samarbeten inom försvaret och rymden presenterades.

Efter att USA:s president Joe Biden tagit emot Indiens premiärminister Narendra Modi i Vita huset under torsdagen höll de båda en presskonferens där nya samarbeten och satsningar presenterades.

De två statsledarna inledde med ett möte i Ovala rummet och efteråt beskrev Biden relationen mellan länderna som starkare och närmare än någonsin tidigare, rapporterade AP.

– När det gäller de frågor som är viktigast och som kommer att definiera framtiden följer våra nationer varandra även i kritiska regionala och globala frågor, sade Biden.

Modis hållning i demokratiska frågor har tidigare fått kritik från människorättsförespråkare och Bidens beslut att bjuda in till statsbesök har också ifrågasatts.

Biden betonade vikten av mänskliga rättigheter som kärnan i en fungerade demokrati och sade också att en bra diskussion hållits om ”demokratiska värderingar”.

De två ledarna presenterade nya satsningar på industriell tillverkning av halvledare och jetmotorer och meddelade även att samarbeten inom försvarsfrågor och mellan NASA och den indiska rymdforskningsorganisationen ska inledas.

– Jag tror att vårt strategiska partnerskap är viktigt och är övertygad om att det kommer att bli framgångsrikt att arbeta tillsammans, sade Modi.