USA-experten: Vi kommer att få se många processer som den här

1 av 2 | Foto: Magnus Karlsson
Frida Stranne.
NYHETER

Under fredagskvällen stoppade en federal domare Trumps omdiskuterade inreseförbud.

Presidenten själv kallar domaren löjlig.

Enligt USA-experten kommer det att bli fler rättsliga prövningar om Trumps framtida förslag.

– Trumps olika beslut är oerhört kontroversiella och väcker mycket starka motreaktioner, säger forskaren Frida Stranne.

På fredagskvällen lokal tid upphävde Seattledomaren James Robart den nytillträdde presidentens omdiskuterade inreseförbud.

– Trump utmanas av jurister som ifrågasätter om det han gör är förenligt med den amerikanska konstitutionen. Det tvingar fram att Trumps olika exekutiva ordrar prövas om det håller, säger Frida Stranne, statsvetare med inriktning på amerikansk utrikespolitik vid Högskolan i Halmstad.

Varför kan domaren göra så här?

– Det amerikanska politiska systemet bygger på maktfördelning mellan presidenten, kongressen och domstolsväsendet. Principen är att ingen maktgren ska vara starkare än de andra, utan att saker ska kunna balanseras utifrån olika intressen, säger Frida Stranne.

En annan viktig del av amerikanska systemet är att balansera makten mellan delstaterna och nationell nivå.

– Olika delstater kommer nu att överklaga flera av Trumps initiativ när man uppfattar att de strider mot konstitutionen eller mot delstaternas intressen, säger Frida Stranne.

Det kommer att bli upp till Högsta domstolen att besluta i den här typen av frågor.

– Domaren i Seattle hävdar att inreseförbudet strider mot konstitutionen och drabbar företag och privatpersoner. Trump menar att hans åtgärd handlar om att skydda USA:s säkerhet och från risken att fel personer kommer in i landet. Det blir nu domstolens roll att värdera vem som har rätt, säger Frida Stranne.

Hon säger att det går att tvinga fram den här typen av prövningar om lagar som de tycker är fel.

Vad tror du kommer att hända nu?

– Vi kommer att få se många sådana här processer. Trumps olika beslut är oerhört kontroversiella och väcker mycket starka motreaktioner, säger Frida Stranne.

– Trump själv twittrar olika påhopp på alla som ifrågasätter honom vilket också ytterligare skärper tonläget och ökar spänningarna.

Hur ser du på Trumps första två veckor som president?
– Han har gjort precis det han sagt att han skulle och det har förvånat många och väckt oro men det har också glatt hans anhängare som tycker att Washington D.C. har styrts av fel intressen under lång tid och gillar att han vänder upp och ner på allt, säger Frida Stranne.

– Det är inte ovanligt att presidenter använder sin makt till att skriva under lagändringar på det här sättet när de är nytillträdda, men hans lagar är oerhört kontroversiella. Dessutom är hans sätt att hantera motstånd liksom att han är motsägelsefull i både uttalanden och i sitt agerande gentemot omvärlden skapar oro och är bekymmersamt.

ARTIKELN HANDLAR OM