Anders Tegnell slutar på FHM – får toppjobb

Anders Tegnell slutar på Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiologen har fått ett toppjobb på Världshälsoorganisationen, WHO.

– Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet, säger han.

Från och med 14 mars är Anders Tegnell inte längre statsepidemiolog i Sverige.

65-åringen har fått ett nytt jobb på världshälsoorganisationen, WHO, i Genève där han kommer att bli senior expert för en ny grupp som ska tillgängliggöra covid-19-vaccin i länder som inte har råd att köpa eget vaccin.

Anders Tegnell slutar som statsepidemiolog.
Anders Tegnell slutar som statsepidemiolog.

– Jag har arbetat med vacciner i 30 år och har samtidigt alltid brunnit för internationella frågor. Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet. Det är fortsatt mycket viktigt att vaccinerna når ut till de länder som inte har haft de ekonomiska förutsättningarna att köpa egna vacciner, säger Anders Tegnell i ett uttalande på FHM:s hemsida.

Han tar över

Tegnell har varit statsepidemiolog sedan 2013 och arbetet på FHM sedan myndigheten bildades 2014.

Från och med 14 mars tar Anders Lindblom över rollen som statsepidemiolog i Sverige. Han har en bakgrund som smittskyddsläkare och arbetar i dag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

Ny statsepidemiolog blir Anders Lindblom, tidigare smittskyddsläkare och arbetar i dag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.
Ny statsepidemiolog blir Anders Lindblom, tidigare smittskyddsläkare och arbetar i dag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.
Publisert: