Tar sprutan för att få träffa mormor

Av:  TT

Möjligheten att få träffa mormor och att skydda riskgrupper – det gör det värt att ta sprutan. Så resonerar några av de 14-åringar som precis fått sin första vaccindos mot covid-19.

I veckan inleddes vaccinationen av elever från 12-15 år i Stockholms grundskolor.

Det är tid för rast och ut från Enskede skola väller eleverna ut.

På skolgården står åttondeklassarna Konrad Flygare, Malte Sundberg, Isidor Mankert, och Ozzy Grindefjord, samtliga14 år, och väntar på att få vaccineras i sporthallen som för dagen har blivit en vaccinationslokal.

Eleverna förklarar att de vill vaccinera sig för att skydda sig själva men främst människor i riskgrupperna.

– Delvis är det bra att vara vaccinerad för då kan man vara rätt så säker på att inte få corona och bli sjuk men också för att många måste vaccineras för att det ska vara någon poäng, säger Konrad Flygare.

– Jag vill ta vaccinet så att jag kan känna mig säker och för att jag vill skydda dem som är i riskgruppen. Jag vill även kunna umgås med min familj, som min mormor, säger Ozzy Grindefjord.

Innan eleverna vaccinerar sig får vårdnadshavare fylla i samtyckesblanketter.

Under dagen har eleverna som vill vaccinera sig delats upp på klasser och sedan tilldelats ett tidsschema.

”Gör det för de äldre”

Drygt 6 70000 personer fått två vaccindoser mot covid-19 i Sverige, enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten.

För snart en månad sedan gick Folkhälsomyndigheten och regeringen ut med beskedet att också 12-15 åringar ska erbjudas vaccin. Då sades det att vaccinationen skulle inledas i november men starten har tidigarelagts. Gruppen erbjuds Pfizer-Biontechs vaccin.

Regionen Stockholm har vänt sig till Länsstyrelsen som har samordnat arbetet med skolorna och elevhälsan.

– Först fick vi veta att vi skulle få vaccinera oss i november men nu blev det lite tidigare. Det känns skönt att få det avklarat, säger Malte Sundberg.

Vanessa Knave, 15 år, har väntat länge på beskedet.

– Jag vaccinerar mig för de äldre. Jag ser det som ett nöje att få ta sprutan i armen eftersom jag då kan få träffa min mormor. I dag ska hon få ta sin tredje spruta och jag min första. Så fort jag får chansen att träffa henne kommer jag att göra det.

Hög täckningsgrad

Enligt Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg prioriteras områden som har en låg vaccinationsteckning i grunden, som till exempel Järvaområdet, och stora enheter.

I Enskede skola går samtliga grundskoleklasser och skolan räknas som en av de större enheterna.

Just Enskede skola har en väldigt hög täckningsgrad när 65 procent av eleverna har anmält sig till vaccination under dagen. Vissa elever har dessutom en påbörjad vaccination sedan tidigare.

De fyra fjortonåringarna säger att de upplever att de allra flesta i deras ålder vill vaccinera sig men att ett fåtal finns som är tveksamma.

– Jag vet inte om det finns någon som inte kommer att vaccinera sig överhuvudtaget, men vissa tänker vänta lite och se hur det blir med bieffekterna, säger Konrad Flygare.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN