Snabbt ekonomiskt stöd till Ukraina

TT

Publicerad 2022-03-16

Biståndsminister Matilda Ernkrans. Arkivbild.

Mer än hälften av de 500 miljoner kronor som regeringen utlovat i humanitärt bistånd till flyktingar i och intill Ukraina ska betalas ut de närmsta dagarna. Det innebär bland annat 85 miljoner till Internationella Rödakorskommittén (ICRC),

– Vi prioriterar snabba utbetalningar till nyckelaktörer för att möta de mesta akuta behoven inne i Ukraina, säger Jakob Wernerman från Sida på en pressträff tillsammans med biståndsminister Matilda Ernkrans (S).

Förutom ICRC får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 10 miljoner, FN:s barnfond Unicef 50 miljoner, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 50 miljoner och FN:s livsmedelsprogram (WFP) 75 miljoner.

– De här aktörerna har i nuläget bäst förutsättningar att kunna verka på marken för de allra mest utsatta, säger Werneman.

230 miljoner kronor finns kvar att betala ut senare. Säkerhetsläget, de humanitära behoven och möjligheterna att få fram hjälpen avgör vilken organisation som kommer ifråga, enligt Sida.

Akut situation

Den humanitära situationen i Ukraina är akut och mycket allvarlig, värst är det i de södra och östra delarna av landet.

– Det råder akut brist på vatten, mat och sjukvård, säger Jakob Wernerman.

Nödställda civila attackeras, sjukhus och skolor förstörs och hjälparbetare hindras från att genomföra sitt arbete.

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) är bland annat närvarande i Mariupol och Kiev.

– De distribuerar mat, vatten och filtar till den drabbade befolkningen och bistår med stöd till sjukhusen och assisterar vid evakueringar, säger Jakob Wernerman.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) har redan nått ut med matleveranser till städer som Charkiv och Dnipro.

Unicef planerar att nå 2,2 miljoner barn med vatten, sjukvård, utbildning och psykosocialt stöd till dem som behöver det.

UNHCR har transit- och mottagningscenter på plats i Ukraina där människor på flykt kan få skydd, mat och annat, och arbetar även med att nå ut i de östra delarna till den krigsdrabbade befolkningen.

Besökt Moldavien

Biståndsminister Matilda Ernkrans besökte nyligen Moldavien som redan tagit emot 300 000 flyktingar från Ukraina, varav 100 000 stannat i landet.

– Det är uppenbart att de behöver omvärldens stöd för att klara detta, säger Matilda Ernkrans.

Totalt har Sverige sedan kriget bröt ut bidragit med totalt 740 miljoner kronor i humanitärt stöd till Ukraina och dess grannländer, säger hon.

Det totala antalet flyktingar som lämnat Ukraina är nu uppe i över tre miljoner. Antalet internflyktingar bedöms vara två miljoner. Hälften antas vara barn.