Efter avslöjande: Sex vakter blir av med tillstånd

avOlof Svensson, Susanna Nygren

Efter Aftonbladets avslöjande om att ordningsvakter uttryckte sig rasistiskt och kränkande om gäster i i en hemlig Facebookgrupp inledde polisen en utredning. Polisen har nu beslutat att sex av vakterna blir av med sitt förordnande.
– Vi har fattat beslut om att återkalla deras ordningsvaktsförordnande, säger Jessica Ingelström, jurist, polisens rättsenhet syd.

Ordningsvakter i Malmös krogliv hängde ut besökare i en hemlig Facebookgrupp och uttryckte sig rasistiskt om dem. Det kunde Aftonbladet avslöja den 18 oktober förra året.

”Neger Nils är vaccinerad, bojad och paketerad.” var en av de rasistiska kommentarerna som florerade i gruppen och som fick tummen upp av andra vakter i gruppen.

I ett annat inlägg berömde vaktchefen en kollega för att en besökare fått rejält med stryk. ”Herr XX var snabb med batongen som vanligt i natt utanför kebaben, helt skoningslös....jag såg senare vid 06 hur XX haltade bort till taxibilar med tårarna rinnande, förtvivlad.”

Får aldrig mer jobba som vakter

Polisen agerade snabbt efter avslöjandet och inom några dagar hade alla i gruppen utom en blivit tillfälligt avstängda. Efter utredning har polisen fattat besluta om att återkalla ordningsvaktsförordnandet för sex vakter. När beslutet har vunnit laga kraft får de sex aldrig mer jobba som vakter.

Fem av vakterna blir av med sitt förordnande som en direkt följd av Aftonbladets avslöjande. Den sjätte stängs av för att han är olämplig av andra skäl. I och med tidningens avslöjande granskade polisen också vakternas andra förehavanden. Där visade det sig att denne vakt rörde sig i grovt kriminella kretsar och hade kontakter med narkotikahandlare. Detta visste underrättelseverksamheten hos polisen men informationen hade inte nått rättsavdelningen.

”Hade vi inte sett tidigare”

– Vi gör manuella kontroller av ordningsvakter minst en gång om året. Så det här hade vi inte sett tidigare, säger Jessica Ingelström.

Två av vakterna har överklagat polisens beslut till förvaltningsrätten. De har begärt – och fått igenom – en inhibition.

– Det betyder att vårt beslut är pausat, säger Jessica Ingelström.

Inhibitionen innebär att de två får arbeta som vakter tills det att förvaltningsrätten har beslutat om annat. Om förvaltningsrätten går emot beslutet att deras förordnande ska återkallas kan polisen överklaga.

Här kan du läsa alla artiklar i Aftonbladets avslöjande om ordningsvakterna.