Mejla

Lena Mellin

Alliansen splittrad

Det är inte bara partiledarna som är oense – utan även sympatisörerna

Det är inte bara Alliansens partiledare som är i luven på varandra.

Även deras sympatisörer är djupt splittrade i grundläggande frågor om hur landet ska styras.

Det visar hittills okända siffror från Aftonbladet/Inizio.

Foto: Björn Lindahl / AFTONBLADET / 75436
Alliansledarna.

Det går en djup spricka mellan å ena sidan Moderaterna och Kristdemokraterna och å andra sidan Liberalerna och Centern. Den blev uppenbar när Alliansledaren Anna Kinberg Batra för 2,5 månader sedan meddelade att Moderaterna ska förhandla med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott. Och att hon ville att Alliansen skulle lägga fram ett eget budgetalternativ i höst och därmed, sannolikt, fälla regeringen.

Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) tyckte att det var dåliga idéer. Båda sade det också, både högt och tydligt.

Men en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio visar att det inte bara är partiledarna som är oense. Det är också partiernas sympatisörer. Man skulle kunna säg att Alliansens väljare sönderfaller i två delar, en med Moderaternas och KD:s väljare, den andra med Liberalerna och Centerns väljare.

På frågan om man tycker att Anna Kinberg Batras idé med ett gemensamt budgetförslag och därmed, sannolikt, en regeringskris svarar 79 procent av Moderaternas väljare och hela 86 procent av Kristdemokraternas sympatisörer att det ett mycket eller ganska bra förslag.

Men bland Centern och Liberalernas väljare tycker bara 31 respektive 40 procent att det är en bra idé. Alltså hälften så många eller ännu färre än bland M- och KD-sympatisörerna.

Lika djup är sprickan, eller möjligen ännu djupare, mellan Alliansens konservativa och liberala del i synen på att föra samtal med Sverigedemokraterna. 76 respektive 71 procent av M- och KD-väljarna tycker att man ska prata med Sverigedemokraterna.

Men Centerns och Liberalernas väljare är inte inne på den linjen. 25 respektive 43 procent av dem tycker att samtal ska föras. 62 och 48 procent säger nej.

Noteras bör att stödet bland Moderaterna för ett gemensam budgetförslag och förhandla med Sverigedemokraterna har sjunkit sedan januari då en liknande undersökning gjordes bland deras väljare. Tappet är tre respektive nio procentenheter.

Även i synen på vilket parti som är näst bäst avslöjas skillnaden mellan Alliansens vänster- och högerflank. 27 procent av Moderaternas väljare tycker att Sverigedemokraterna är näst bästa parti. 44 procent av KD-sympatisörerna tycker att Moderaterna är näst bäst.

Men Liberalerna och Centerns väljare tycker varken att M eller SD, eller för den delen KD, är näst bäst. 26 procent av L-väljarna tycker att Centern är näst bästa parti. 23 procent av Centerns väljarna tycker att Liberalerna är näst bästa parti.

Alliansen kan på intet sätt beskrivas som harmonisk just nu. De gemensamma förberedelserna inför nästa val har inte tagit fart, partierna demonstrerar oftare än som är hälsosamt att de har olika uppfattningar i olika frågor.

Resultatet i Aftonbladet/Inizio understryker allvaret i splittringen mellan Alliansens båda flanker. Den kommer de att behöva jobba mycket med för att överbrygga, om det ens är möjligt.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM