Kolla ditt sjukhus – så ser det ut

Andel perinealklipp av alla förlossningar per sjukhus i procent (2015)

NYHETER

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen