Fokus på cancer har medfört längre väntetider

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2023-03-04

Väntetiden till behandling för många vanliga tillstånd som njursten och förstorad prostata är för lång enligt en ny rapport. Arkivbild.

Patienter som behöver vård för vanliga sjukdomar som njursten får vänta för länge. Orsaken kan vara ett ökat fokus på cancer inom vården, enligt en ny rapport.

Pungbråck, njursten och förstorad prostata. Det är exempel på vanliga sjukdomar som även om de inte är dödliga kan leda till lidanden och komplikationer om de inte behandlas. Men på många håll i landet är väntan lång.

– Det har skett stora förbättringar inom cancersjukvården och det är så klart jättebra. Men vi ser att patienter med andra sjukdomar inte får den hjälp de behöver, säger Lotta Renström Koskela, ordförande i Svensk urologisk förening.

Hon är en av författarna till en ny rapport från regionala cancercentrum i samverkan som analyserat den urologiska vården. Slutsatsen är att det finns begränsningar i tillgänglighet och kvalitet inom flera vanliga diagnoser och det skiljer sig åt beroende på var man bor.

Viktigt med behandling

Även om det inte handlar om dödliga sjukdomar så riskerar utebliven eller försenad behandling att leda till negativa konsekvenser för patienterna. Det handlar om nedsatt livskvalitet, oro och sjukskrivningar.

– Problemet är att det ofta är samma läkare och vårdpersonal som utför den typen av vård som behandlar urologiska cancersjukdomar. Då blir det en konkurrens där all vård inte ryms, säger Lotta Renström Koskela.

Som exempel kan det handla om män med prostataförstoring som får problem med att kissa och behöver kateter, eller smärta och infektioner när njur- och urinstenar inte behandlas i tid.

Ett exempel är vid prostataförstoring, där väntan i snitt är 183 dagar, alltså dubbelt så länge som vårdgarantins 90 dagar. Enligt rapporten står omkring 2 200 personer med prostataförstoring i kö till behandling.

Prioriteras ner

Flera av de experter som intervjuats i samband med rapporten vittnar också om att ett ökat fokus på maligna sjukdomar, det vill säga elakartade tumörer, har lett till att andra tillstånd prioriterats ned.

Ett exempel är att antalet patienter som fått behandling för vattenkastningsbesvär, att kissa, har minskat med 45 procent sedan 2008. Experter uppger att det sannolikt inte beror på att färre personer är i behov av vård än tidigare, utan har andra förklaringar. Att cancerpatienter prioriteras är en möjlig förklaring.

Inom cancervården har man länge arbetat med att korta väntetiderna. Det finns bland annat vårdprogram och vårdförlopp för nästan alla cancerdiagnoser som beskriver hur patienterna ska behandlas och hur lång tid det ska gå mellan olika insatser. Dessa bidrar också till att göra cancervården mer jämlik över landet.

– Jag tror att det skulle vara bra med liknande vårdprogram även för andra diagnoser inom urologin. Nu ser vi att vilken vård som ges kan skilja sig mycket mellan regionerna, säger Lotta Renström Koskela.