Tilliten till medier lägre i utsatta områden

Robin Salomonsson/TT

Publicerad 2023-06-01

Tilliten till medier är lägre i utsatta områden. Det visar en undersökning som presenterades på Järvaveckan under torsdagen.

– Många upplever att journalister är där för att polarisera, säger Järvaveckans vd och grundare Ahmed Abdirahman.

I undersökningen, som är gjord av Novus på uppdrag av In/Lab samt Järvaveckan research, uppger 48 procent av de tillfrågade i utsatta områden att de ofta eller ibland undviker nyheter.

Nyhetsrapporteringen upplevs bland annat som tragisk, tråkig eller frustrerande. 50 procent tycker även att händelser som koranbränningarna våren 2022 skildrades på ett obalanserat sätt i medier. Jämfört med den svenska allmänheten var motsvarande siffra 36 procent, enligt undersökningen.

”Behöver tas på allvar”

Samtidigt är nyhetsundvikande ett globalt fenomen som blivit allt vanligare under de senaste åren – men boende i utsatta områden undviker i högre utsträckning nyheterna än övriga svenskar.

– Många känner sig utanför den mediala rapporteringen. Man känner att det talas om den, inte med dem och att journalister är där för att bara rapportera om det som är dåligt och inte det som är bra, säger Ahmed Abdirahman.

Han är grundare av Järvaveckan och Järvaveckan research, vars syfte är att stärka demokratin, och en av upphovsmännen bakom undersökningen.

– Relationen till medier är en grund i vår demokrati och att så många människor upplever en känsla av att inte kunna lita på media behöver vi ta på allvar, säger Ahmed Abdirahman.

Önskar fler perspektiv

Förhoppningen är att undersökningen kan bidra till självrannsakan inom den svenska mediebranschen.

– Vi skulle önska fler perspektiv än i dag. Medier måste bli bättre på att bygga relationer i utsatta områden och på att lyfta representationen av personer med olika bakgrunder på sina redaktioner, ledning och styrelse, säger Ahmed Abdirahman.