Armén ställer in repövningar - saknas kängor

Lars Larsson/TT

Publicerad 2023-05-24

Under den stora militärövningen Aurora 23 var det full fart, men för att ha tillräckligt med sådant som kängor och regnställ framöver till värnpliktiga och anställda ställer armén in viss repetitionsutbildning under hösten. Arkivbild.

Armén tvingas ställa in repövningar för 1 400 personer i höst.

Ett skäl är att det är brist på materiel, som kängor och regnställ.

– Arméchefen har fattat beslut om att ställa in ett antal repetitionsutbildningar, säger överstelöjtnant Fredrik Månsson, chef för förbandsproduktion i armén, till TT.

Månsson betonar att det inte handlar om all repetitionsutbildning – det handlar om personer som skulle kallas in för en veckas utbildning för att alls kunna fortsätta vara krigsplacerade.

– Det är inte de som har varit inne senast, så att säga, framhåller han.

Det är personer som gjorde sin grundutbildning för tio år sedan, i vissa fall mer. En lika stor grupp genomgick repetitionsutbildning förra året, men de som stod i tur i år får vänta.

Framtvingad prioritering

Beslutet är framtvingat, enligt Fredrik Månsson, av att armén måste prioritera värnpliktiga som nu är inne i utbildning och nästa kull värnpliktiga.

– Vi säkerställer att de har utrustning som är i bra skick och i rätt storlek och på så sätt får en bra utbildning, säger Fredrik Månsson.

Det handlar också om att se till så att de anställda i försvaret har det de behöver.

På frågan om vad det är för utrustning som det inte finns tillräckligt av säger Fredrik Månsson:

– Kängor är kängor, men de bör vara i rätt storlek. Regnställ har inte funnits i tillräcklig omfattning.

På frågan om det gäller vapen och fordon också svarar Månsson att det inte handlar om det.

– Det är sådant man står och går i.

Bydén bekymrad

Arméns beslut att ställa in de aktuella repövningarna är ett talande exempel på de problem som överbefälhavaren Micael Bydén har lyft fram i flera intervjuer på senare tid om brist på personal och utrustning.

Försvarsmakten, inte minst armén, ska växa så det knakar och har fått stora tillskott av pengar från regering och riksdag. Men upprustningen sker i en tid då hela Europa och andra delar av världen rustar upp. Och det svenska försvaret ska rusta efter en lång bantningskur som minskat lagren.

Bydén har, vad gäller materiel som uniformer och annan personlig utrustning, sagt att man kämpar med att ha tillräckligt av allt, i passande storlekar och mängd. Det gäller inte minst för de värnpliktiga.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln