Gick till jobbet med covidsmitta – flera åtal

Anja Haglund/TT

Publicerad 2021-05-22

Minst fyra personer har hittills åtalats för att ha gått till jobbet med covidsmitta. Samtliga är kvinnor som arbetade inom omsorgen, de flesta med sköra personer.

Tidigare åtal för att ha utsatt andra för fara via smitta har i princip enbart rört hiv.

I Stockholm utsattes ett flertal boende på ett servicehus för coronasmitta när en anställd i november dök upp på jobbet med covid.

Kvinnan hade varit förkyld och tagit ett coronatest, men när hon kände sig bättre återgick hon i tjänst – innan provresultatet kommit. När det positiva svaret kom fortsatte kvinnan att jobba. Först efter tio dagar berättade hon för sin chef.

I april åtalades hon för framkallande av fara för annan.

– Det här är en person som arbetat på en plats där det funnits andra som har varit riskgrupp. Sedan har personen trots det gått till arbetsplatsen medveten om att hon var smittad, säger åklagare Alexandra Bittner.

Inneburit "livsfara"

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, och anställda runt om i landet har i flera fall mist sitt jobb när det framkommit att de trotsat smittskyddsreglerna och gått till jobbet med covid.

Men ett fåtal riskerar alltså även rättsliga konsekvenser.

Tre av de åtalade kvinnorna arbetade med riskgrupper, antingen inom hemtjänsten eller äldreomsorgen. Den fjärde arbetade på en förskola. Enligt åtalen har deras agerande inneburit "livsfara eller fara för allvarlig sjukdom" för ett stort antal personer – både kollegor och omsorgstagare.

Flera i kvinnornas närhet insjuknade också, och under den tid som undersköterskan i Stockholm arbetade avled en person på hennes avdelning. Det går dock inte att slå fast att det var de åtalade som spred smittan.

"Följde reglerna"

Samtliga förnekar brott, och advokat Lars Hultgren som företräder undersköterskan i Stockholm är kritisk till åtalet.

Han hävdar att testet kan ha visat fel och att undersköterskan aldrig haft covid.

– Beviskravet ligger på åklagaren och det ska vara ställt utom rimligt tvivel att hon framkallat fara för annan. Men allt vilar på testet och det är så gott som otillförlitligt, säger Lars Hultgren.

Myndigheterna bedömer dock PCR-tester med positivt resultat som mycket träffsäkra.

Advokaten framhåller också att kvinnan följde reglerna som då fanns på arbetsplatsen.

– På eftermiddagen samma dag som hon blev sparkad kom de nya riktlinjerna om att arbetstagare inte får återgå till arbetet innan testsvar kommit, säger han.

Grov oaktsamhet

För att en person ska dömas för framkallande av fara för annan krävs att den agerat grovt oaktsamt.

– Man kan säga att det innebär att man varit så slarvig att man nästan har gjort det med flit. Det ligger väldigt nära gränsen till att man gjort något uppsåtligen, säger åklagare Alexandra Bittner.

Ännu har inget fall gått upp i rätten. Kvinnorna riskerar böter eller upp till två års fängelse om de döms.

För fällande dom krävs att de vetat om eller haft anledning att misstänka att de bar på viruset, enligt smittskyddsjurist Peter Gröön.

– Då kan det finnas en oaktsamhet i enlighet med brottsbalken mot att skydda andra, säger Gröön, som är jurist på region Stockholms smittskyddsenhet.

Inga liknande fall

Gröön betonar att det generellt, förutom möjlig oaktsamhet, inte finns någon juridisk skyldighet att stanna hemma i väntan på provsvar, men däremot är det en stark rekommendation från myndigheterna. Samtidigt har rekommendationerna flera gånger under pandemin ändrats, vilket domstolarna kan komma att ta med i sin bedömning, tror han.

Historiskt finns inga liknande fall att luta sig mot.

– Tidigare domar för framkallande av fara gällande smittsamma sjukdomar – då är det hiv. Det finns någon för akut hepatit B, men då var det misshandel, med tanke på att den personen blev smittad, säger Peter Gröön.

Åklagare Alexandra Bittner konstaterar att det är en ny situation som domstolarna får pröva.

– Det är en speciell situation som inte har dykt upp tidigare. Vi har inte haft den här typen av smittspridning av en sjukdom som för vissa är väldigt allvarlig, säger hon.