Experten: De kognitiva förmågorna försämras

Experten slår larm – så har pandemin påverkat skolan

Risk för stort kunskapstapp
”En förlorad generation”