Polisen: Så infiltrerar klanernas mullvadar samhället

Kriminella klaner har lyckat skaffa sig infiltratörer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och i kommuner.

Det hävdar polisen i en hemlig underrättelserapport, som dessutom uppger att tjänstemän fått betalt för att utföra tjänster åt familjerna.

En kyrka och flera spelklubbar pekas ut som platser där en av klanerna knyter till sig infiltratörer.

Polisen hävdar att kriminella klaner använder sig av infiltratörer för att stärka sina maktpositioner. Det kan röra sig om personer som arbetar på myndigheter som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det kan också vara tjänstemän i kommunen där familjen bor, enligt polisens underrättelserapport som Aftonbladet tagit del av.

Södertäljenätverket är enligt rapporten det familjenätverk som mest framgångsrikt lyckats knyta till sig infiltratörer. Bland annat på strategiskt viktiga positioner inom Södertälje kommun.

Till exempel har en infiltratör på Arbetsförmedlingen bifallit ansökan från kriminella företagare i Södertäljenätverket att få bidrag för att anställa släktingar. På så vis har nätverket kunnat få mer bidrag och stöd, enligt rapporten.

Centrala Södertälje.
Centrala Södertälje.

Nolltolerans mot korruption

Ett annat exempel på en infiltratör var en handläggare på Södertälje kommun som mot ersättning hjälpte nätverket med bygglov.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) bekräftar att det funnits en sådan infiltratör. Det har också funnits misstankar om andra, men det har inte gått att bevisa.

– Det här är allvarligt. Vi har nolltolerans mot korruption och har arbetat hårt under många år för förhindra att sådant sker, säger hon.

Kan det förekomma fortfarande?

– Vi hoppas inte det. Vi är vaksamma och gör de bakgrundskontroller vi kan på anställda i kommunen.

Infiltratörerna uppges finnas exempelvis på Arbetsförmedlingen.
Infiltratörerna uppges finnas exempelvis på Arbetsförmedlingen.

Kyrka och spelklubbar

Polisen pekar ut spelklubbar som en plats där Södertäljenätverket knyter kontakter och gör affärer med infiltratörer. Enligt rapporten besöker även tjänstemän som arbetar på kommunen nätverkets spelklubbar.

En annan plats där det knyts kontakter är en kyrka i Södertälje. Enligt polisens underrättelserapport har kyrkan kontrollerats av Södertäljenätverket under en lång tid. Genom kyrkan bedriver nätverket illegal låneverksamhet och penningtvätt, enligt rapporten. Dess föreningar ska också ha använts för välfärdsbrottslighet, brott som går ut på att lura till sig pengar från det allmänna.

Kyrkan: En häxjakt

Ordförande i kyrkans styrelse dementerar all koppling till Södertäljenätverket:

– Det är mycket allvarligt att polisen kommer med sådana här anklagelser. De bedriver en häxjakt mot vår befolkning och vår kyrka. Om de har någon grund för detta får de åtala oss, inte peka ut oss på lösa grunder.

Även enskilda polismän som besökt kyrkan har kontaktats av kriminella medlemmar av Södertäljenätverket, enligt rapporten. Medlemmarna har bett poliserna att utföra tjänster – vilket poliserna haft svårt att neka eftersom de tillhör samma kultur, står det i materialet.

Infiltratörer förekommer även i andra familjer, men inte på samma nivå som i Södertäljenätverket. Familjen Ali Khan i Göteborg, som varit mycket omskriven senaste tiden, bland annat i boken ”Familjen” av Johanna Backström Lerneby, har enligt rapporten haft en ”möjliggörare” vid socialtjänsten i Göteborg. En familj i Jönköping hade kontakter på Arbetsförmedlingen som fick ersättning för att bistå familjen med tjänster, enligt rapporten.

 

Publisert:

LÄS VIDARE