Forskarens hopp: En antikropp ska hejda Alzheimers sjukdom

Ett biologiskt läkemedel som tagits fram på ett svenskt lab kan användas för att behandla Alzheimers sjukdom. Läkemedelskandidaten har tidigare visat mycket goda resultat och prövas nu igen i en global studie. ”Jag känner mig väldigt optimistisk,” säger Lars Lannfelt, senior professor i geriatrik.

Så funkar metoden