JK utreder inte ”judesuggan” i domkyrkan

En person som reagerat på stenskulpturen från 1300-talet i Uppsala domkyrka har anmält Svenska kyrkan till Justitiekanslern.

JK meddelar nu att den inte kommer ta ställning till om statyn som föreställer en jude som diar en gris är hets mot folkgrupp eller inte.

En person har anmält Svenska kyrkan för hets mot folkgrupp på grund av en stenskulptur i Uppsala domkyrka.
En person har anmält Svenska kyrkan för hets mot folkgrupp på grund av en stenskulptur i Uppsala domkyrka.

JK skriver i sitt beslut att den inte är behörig att vidta några åtgärder eftersom tryckfrihetsförordningen, TF, inte går att tillämpa på statyn då den inte är en skrift. Det är därmed ”polis och allmän åklagare som ska pröva om något brott har begåtts”, står det i beslutet.

Anmälan om hets mot folkgrupp

Personen som anmält Svenska kyrkan menar att statyn är hets mot folkgrupp. "Judesuggan" är en antisemitisk symbol, en karikatyr som kopplar samman judar med ett djur som de anser som orent.

Det finns många liknande ”judesuggor” runt om i Europa och det är inte första gången som någon är kritisk till att Svenska kyrkan inte plockat ned statyn som sitter på en pelare, nästan framme vid koret i Uppsala domkyrka.

I anslutning till verket står det på en plakett att Svenska kyrkan tar avstånd från all form av antisemitism.

Publisert:

LÄS VIDARE