Studie: Oklart om skolstängning stoppar corona

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Henrik Montgomery/TT
En gymnasieelev tar del av undervisningen från sin bostad. Arkivbild.

NYHETER

Skolor i hela världen har bommat igen för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset.

Sverige har kritiserats för att grundskolorna hålls öppna – men skolstängningar verkar inte vara en särskilt effektiv åtgärd, enligt en studie.

Fler än 100 länder har stängt sina skolor på grund av virusutbrottet, enligt en brittisk-australisk studie som har sammanfattat forskningsläget.

Det är fortfarande för tidigt att säga om skolstängningarna har varit framgångsrika eller inte, eftersom utbrottet fortfarande pågår. Men det finns tecken på motsatsen: Skolstängningarna som genomfördes under utbrottet av coronaviruset sars i Kina, Hongkong och Singapore i början av 2000-talet, verkar inte ha bidragit till att stoppa spridningstakten, skriver forskarna.

En av studierna som ingår i underlaget pekar dessutom på att skolstängningar endast minskar dödsfallen med 2–4 procent, och att åtgärden därmed är mycket mindre effektiv än andra åtgärder för att minska kontakten mellan invånarna.

Forskare: Lite på fötterna

Helena Nordenstedt, forskare i global hälsa och epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, säger att studien ska tas med en stor nypa salt eftersom forskningsunderlaget är begränsat, men att den trots allt är den bästa hittills.

– Det vi vet tyder på att barnen inte är drivande i smittspridningen av coronavirus, till skillnad från influensavirus som forskarna noterar, och att det därför inte borde ha särskilt stor effekt att stänga skolor. Men den lilla effekten kanske är en tillräckligt stor anledning, man måste väga det mot annan samhällspåverkan, säger hon.

Nordenstedt tycker dock att den viktigaste slutsatsen är just att det finns så lite kunskap om huruvida skolstängningar är effektivt eller inte.

– Den otroligt genomgripande förändringen i samhället, som skolstängningar innebär, har genomförts utan att man har mycket på fötterna, säger Nordenstedt.

Selektiva skolstängningar

Forskarna bakom studien skriver att skolstängningar kan leda till att barnen blir omhändertagna av mor- och farföräldrar på dagtid, och att äldre och mer sårbara personer på så sätt riskerar att smittas i högre utsträckning än om barnen går i skolan.

– Selektiva skolstängningar som forskarna diskuterar i artikeln skulle däremot kunna vara en bra åtgärd, om man stänger skolor i områden med särskilt hög smittspridning, till skillnad från att stänga skolor i hela städer eller i hela länder. Då skulle man kanske kunna göra större skillnad utan att det slår lika hårt mot andra delar av samhället, säger Nordenstedt.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften The Lancet Child & Adolescent Health, som tillhör tidskriften The Lancet.

Publicerad:

LÄS VIDARE